Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Na XXXIII. angiologických dnech (28. 2.–1. 3. 2008, Dorint Hotel Don Giovanni, Praha) byla prezentována doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému. Pracovní verzi textu zveřejnila na svých internetových stránkách Česká angiologická společnost. Zde byl nabídnut k diskuzi a připomínkám.

Z textu připraveného pracovní skupinou duplexního ultrazvukového vyšetřování pod předsednictvím MUDr. Miroslava Vítovce, CSc. (VFN), vyplývá:

Duplexní ultrazvukové vyšetření (dUZ) je základní neinvazivní metoda v diagnostice onemocnění žilního systému. Používá se ke zjištění morfologie a funkce hlubokého a povrchového žilního systému na horních a dolních končetinách.

Indikace vyšetření hlubokého žilního systému:

 • diagnostika tromboembolické nemoci – akutní hluboké žilní trombózy
 • sledování potrombotických změn – reziduální trombotické hmoty
 • posouzení regurgitace v hlubokém žilním systému
 • hodnocení jiných patologií, jako jsou AV komunikace a vrozené anomálie
 • diferenciální diagnostika nejasných stavů suspektních ze žilní patologie
 • diagnostika komplikací po punkcích cévního systému (pseudoaneuryzmata, AV komunikace)
 • ozřejmění jiných patologií v okolí cévní struktury (Bakerova cysta, hematom, zvětšené uzliny)

Indikace vyšetření povrchového žilního systému:

 • chronická žilní onemocnění (C0–6)
  • dif. dg. při diskrepanci symptomatologie a klinického obrazu
  • dif. dg. klinických známek chronické žilní insuficience (hlavně otoků)
  • v souvislosti s invazivním řešením varikózní choroby
 • tromboflebitida
 • cévní malformace
 • vyšetření zdravých žil (odběr graftu, našití AV píštěle)

Diagnostika hluboké žilní trombózy Senzitivita duplexního ultrazvukového vyšetření pro diagnostiku hluboké žilní trombózy je podle literatury 97 %, specificita 94 %. To opravňuje ke stanovení diagnózy a k léčbě hluboké žilní trombozy bez dalšího diagnostického testu. Negativní dUZ naopak opravňuje k vyloučení hluboké žilní trombózy. U negativního duplexního UZ při vysoké suspekci na HŽT (obzvláště při horší vyšetřitelnosti) se doporučuje opakování vyšetření za 5–7 dní nebo provedení jiného zobrazovacího vyšetření (flebografie).

Současné UZ přístroje jsou schopné zobrazovat lýtkové žíly u velkého procenta pacientů. Dobře proškolený, zkušený vyšetřující je schopen zobrazit lýtkové žíly u 80 až 98 % pacientů (za pomoci 2D, dopplera a barvy). Senzitivita a specificita je v těchto případech 90 %.

Zdroj a celé znění textu: Česká angiologická společnost (www.angiologie.cz)

(raf)


 

Dále čtěte

Chirurgická léčba varixů versus skleroterapie

Chirurgická léčba varixů versus skleroterapie

K hlavním způsobům léčby varixů dolních končetin patří jejich chirurgické odstranění a skleroterapie. Srovnávací analýza Cochrane Collaboration se zabývala porovnáním účinnosti obou modalit. Cílem bylo zjistit, který ze způsobů by měl být metodou první volby v léčbě primárních varixů.

čti více
 
Koalice proti hluboké žilní trombóze

Koalice proti hluboké žilní trombóze

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je podceňovaný medicínský problém. Jde potencionálně o život ohrožující stav. Jen ve Spojených státech amerických na její komplikace zemřou ročně přibližně 2 miliony lidí.

čti více
 
Neurologické komplikace pěnové skleroterapie

Neurologické komplikace pěnové skleroterapie

V dubnovém vydání New England Journal of Medicine se objevila zajímavá diskuze na téma spojitosti skleroterapie varixů se vznikem neurologických komplikací.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí