Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Guidelines pro prevenci hluboké žilní trombózy a embolie plicnice při gynekologické operativě

Americká společnost pro gynekologii a porodnictví nyní aktualizovala guidelines pro prevenci HŽT a PE při gynekologických výkonech, čímž nahradila stávající verzi z roku 2000. Důvodem je to, že i přes zlepšující se profylaxi, diagnostiku a léčbu zůstávají tromboembolické komplikace jednou z hlavních příčin morbidity a mortality hospitalizovaných pacientek po chirurgických výkonech.

Kromě HŽT a PE pak do kategorie žilních tromboembolických komplikací spadá také posttrombotický syndrom, žilní insuficience či plicní hypertenze. Rizikovým faktorem není pouze operační výkon jako takový, ale i vyšší věk, obezita, kouření, varixy, mobilita, gravidita, trombofilie, malignity, srdeční či plicní selhání, střevní záněty, myeloproliferativní choroby, nefrotický syndrom, paroxyzmální noční hemoglobinurie či užívání estrogenů.

Pacientky mohou být podle úrovně rizika rozděleny do 4 skupin:
 1. nízké riziko
  • věk < 40 let, výkon trvající < 30 minut, žádné rizikové faktory (RF)

 2. střední riziko
  • výkon trvající < 30 minut + RF
  • věk 40–60 let + žádné RF + výkon trvající < 30 minut
  • věk < 40 let + žádné RF + výkon trvající > 30 minut

 3. vysoké riziko
  • věk > 60 let + RF + výkon trvající < 30 minut
  • věk > 40 let + RF + výkon trvající > 30 minut

 4. nejvyšší riziko
  • věk > 60 let + výkon trvající > 30 minut + RF typu malignity či hyperkoagulačního stavu

Preventivní opatření dle skupin jsou následující:

Skupina 2 a 3:

 • Kompresivní punčochy či pneumatická komprese – již před výkonem, do doby, než je pacientka mobilní.
 • Nefrakcionovaný heparin s. c. – poprvé 2 hod. před operací a dále à 12 hod. až do propuštění pacientky (u skupiny 3 à 8 hodin).
 • Nízkomolekulární heparin s. c. (LMWH) – poprvé 12 hod. před operací, dále každý den až do propuštění.

Skupina 4:

 • Kombinovaná profylaxe (pneumatická komprese + nízká dávka heparinu).
 • Profylaxe LMWH může trvat až po dobu 28 dní od výkonu.
 • V případě, že profylaxe LMWH nezačala již preoperativně, zahajujeme ji 6–12 hod. po výkonu.

Ženy, které podstupují laparoskopický výkon, by měly být rovněž zařazeny do kategorií a měly by absolvovat totožnou profylaxi jako ženy, které podstupují laparotomii.

(pes)

Zdroj: Obstetrics and Gynecology, 2007; 110: 429–440


 

Dále čtěte

Historie heparinu

Historie heparinu

Heparin se stal v našich končinách díky nedávné kriminální kauze často diskutovaným lékem. Je známo, že jde o účinnou antikoagulační látku, v současnosti běžně užívanou v kardiochirurgii, cévní chirurgii, transplantační chirurgii, ale i v léčbě trombotických příhod.

čti více
 
Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Na XXXIII. angiologických dnech byla prezentována doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému. Pracovní verzi textu zveřejnila na svých internetových stránkách Česká angiologická společnost.

čti více
 
Chirurgická léčba varixů versus skleroterapie

Chirurgická léčba varixů versus skleroterapie

K hlavním způsobům léčby varixů dolních končetin patří jejich chirurgické odstranění a skleroterapie. Srovnávací analýza Cochrane Collaboration se zabývala porovnáním účinnosti obou modalit. Cílem bylo zjistit, který ze způsobů by měl být metodou první volby v léčbě primárních varixů.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí