Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Chirurgická léčba křečových žil u starších osob

Incidence žilních varixů na dolních končetinách roste s věkem. Více než 30 % populace nad 65 let trpí touto chorobou. Do popředí léčby žilních varixů se dostává jednodenní chirurgie. Vzhledem k malému počtu komplikací a snížením nákladů o výdaje za hospitalizaci je to jistě logické. U starších osob je ale někdy problém zhodnotit, jaký způsob léčby je pro ně vhodnější, zda jednodenní chirurgie, nebo operace provedená za hospitalizace. Na tuto problematiku se zaměřili italští vědci.

Cílem studie bylo retrospektivně zhodnotit data získaná za deset let týkající se léčby křečových žil u starších pacientů. Z 2032 nemocných, kteří podstoupili chirurgickou léčbu, bylo 312 osob starších 65 let. Celkem 68 % z těchto osob bylo operováno za hospitalizace, u 32 % zvolili lékaři výkon jednodenní chirurgie. Mladí lidé byli indikováni k jednodenní chirurgii podstatně častěji, asi v 60 procentech.

Všichni pacienti byli pro chirurgické výkony vybíráni na základě celkového zdravotního stavu, lokálního nálezu a podle logistiky. Po vlastním výkonu sledoval zdravotnický personál nemocné minimálně 3 hodiny podle hodnocení pomocí Post-Anaesthesia Discharge Scoring System. Každý pacient obdržel instrukce, jak se doma v pooperačním období chovat, a také mu bylo sděleno telefonní číslo, na které mohl zavolat o radu.

Důvodem pro vyloučení pacientů z jednodenní chirurgie byla především současná komorbidita (44 %) a úzkost (18 %). Celkem 14 % pacientů bylo z jednodenní chirurgie vyloučeno z důvodu výskytu extenzivních varixů bilaterálně. Jen u 11 % hrála roli ve výběru terapie logistika.

Zajímavé je, že skoro polovina starších nemocných si vyžádala opakovanou hospitalizaci z důvodu diagnostiky před výkonem.

Během operace se neobjevily komplikace u žádného z pacientů a nikdo také nepotřeboval rehospitalizaci z důvodu komplikací.

Výsledky studie podporují tezi o tom, že léčba křečových žil může být bez problémů vedena v jednodenní chirurgii i u starších osob. Pozornost by měla být věnována vysoké míře úzkostnosti u starších nemocných, dá se totiž dobře ovlivnit citlivým přístupem personálu. Úzkostnost by rozhodně neměla vést k vyřazení subjektů z jednodenní chirurgie jen proto, že s těmito pacienty může být „těžší práce“.

(hul)

Zdroj: Feasibility and problems of day-care varicose vein surgery in elderly patients. Ambulatory Surgery 2003;10(3):163–166.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Chronická žilní nedostatečnost

Chronická žilní nedostatečnost

Problematika malfunkce žilní stěny je tématem jak odborných periodik, tak pacientských osvětových materiálů již dlouhou dobu.

čti více
 
Kvalita života po odstranění varixů a vliv použití duplexního scanu na výsledek léčby

Kvalita života po odstranění varixů a vliv použití duplexního scanu na výsledek léčby

Chirurgie křečových žil je stále trochu opomíjeným podoborem chirurgie. Studie kvality života však ukazují, že přítomnost byť i nekomplikovaných varixů snižuje významně kvalitu života pacientů.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí