Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Kvalita života po odstranění varixů a vliv použití duplexního scanu na výsledek léčby

Chirurgie křečových žil je stále trochu opomíjeným podoborem chirurgie. Studie kvality života však ukazují, že přítomnost byť i nekomplikovaných varixů snižuje významně kvalitu života pacientů.

Mnoho standardních metod ke zjištění účinku léčby žilních městků není evidence-based. Hlavním problémem při stanovování výsledků jednotlivých léčebných postupů je malá korelace mezi symptomy, zevními známkami postižení a výsledky léčby. Jedním z nejlepších vodítek pro vybrání vhodné léčby se proto jeví být právě spokojenost pacientů s výsledky – změna kvality života.

Vědci ze švédské Uppsaly a Stockholmu proto provedli randomizovanou prospektivní studii, jejíž výsledky zde máme možnost zprostředkovat. Sledovali, zda zlepšení lokální hemodynamiky bude korelovat se změnou kvality života. Výzkumu se zúčastnilo 293 nemocných. Jako spíše vedlejší parametr autoři zaznamenávali, kterým pacientům byl před operací proveden duplexní scan a kterým nikoliv.

Došli k opravdu zajímavým výsledkům: Ačkoliv provedení předoperačního duplexního scanu zlepšilo výsledek operace, nezlepšilo kvalitu života nemocných. Kvalita života se nelišila ve srovnání se skupinou, u níž duplexní scan před operací proveden nebyl.

Pacienti s křečovými žilami se lišili od kontrolní zdravé skupiny (vypárované na věk a pohlaví, použitý dotazník kvality života SF-36) především v oblasti fyzické bolesti, a to preoperačně a po 1 roce. Po 2 letech se již rozdíly mezi skupinami srovnávaly a nebyly statisticky významné.

Z poznatků výzkumu vyplývá, že odstranění varikozit vede ke zlepšení kvality života. Provedení duplexního scanu před operací má jistě své logické opodstatnění, v praxi se ovšem jeho užitečnost neprokázala.

(hul)

Zdroj: Blomgren, L. et al.: Quality of Life after Surgery for Varicose Veins and the Impact of Preoperative Duplex: Results Based on a Randomized Trial. Ann Vasc Surg 2006; 20: 30–34.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Nitrožilní laserová terapie varixů

Nitrožilní laserová terapie varixů

Není to tak dávno, co byla demonstrována nová možnost využití laserové energie prostřednictvím endoluminálního laserového vlákna, a to k miniinvazivní léčbě varikózních stavů.

čti více
 
Endovenózní laserová ablace vena saphena jako možnost léčby venózní insuficience a varixů

Endovenózní laserová ablace vena saphena jako možnost léčby venózní insuficience a varixů

Inkompetence povrchového žilního systému je častým problémem, který postihuje asi 25 % žen a 15 % mužů trpících na křečové žíly.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí