Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou. Léčba křečových žil je v zásadě trojí – chirurgická, farmakologická a nefarmakologická. Léčba otoků dolních končetin je naproti tomu ve většině případů pouze symptomatická.

Jedna z prací Cochrane Collaboration se zaměřila na zhodnocení léčebných modalit užívaných ke zmírnění obtíží spojených s křečovými žilami a otoky dolních končetin v těhotenství. Vědci zpracovali dostupné randomizované studie zabývající se křečovými žilami, otoky dolních končetin nebo oběma problémy současně v průběhu těhotenství.

Analýza obsáhla tři studie (soubor 159 žen). První z nich (69 žen) prokázala, že rutin signifikantně redukuje symptomy křečových žil (RR 1,89, 95% CI 1,11–3,22). Přitom nebylo signifikantních rozdílů mezi stranovým efektem (RR 0,86, 95% CI 0,13–5,79) a incidencí hluboké žilní trombózy (RR 0,17, 95% CI 0,01–3,49).

Další studie (soubor 35 žen) prokázala, že není signifikantní rozdíl v objemu končetiny při užívání kompresní terapie a v klidovém režimu s elevací dolních končetin (WMD – 258,80 %, 95% CI 566,91–49,31).

Poslední studie (soubor 55 žen) porovnávala reflexní masáže a klidový režim s elevací dolních končetin. Reflexní masáže signifikantně snížily obtíže spojené s otokem (redukce symptomů: RR 9,09, 95% CI 1,51–58,54). Nepodařilo se prokázat signifikantní rozdíl ve spokojenosti žen s jednotlivými způsoby intervence a jejich akceptabilitě (RR 6,00, 95% CI 0,92–39,11).

Z výsledků vyplývá, že rutin je účinným pomocníkem při potlačování příznaků křečových žil v pozdním těhotenství. Jeho působení však bylo zkoumáno na malém souboru (69 žen) a studie nenabízí dostatek dat ke zhodnocení bezpečnosti jeho podávání v těhotenství. Neměl by být tedy rutinně doporučován. Reflexní masáže pomáhají zmírnit příznaky otoků dolních končetin. Jejich účinek však byl opět prokázán jen malým souborem (43 žen). Kompresní punčochy nepřinášejí naproti tomu žádné výhody ve zmírnění otoků.

Získané závěry nejsou definitivní. K ověření výhod a nevýhod zmíněných způsobů léčby je třeba dalšího výzkumu.

(raf)

Zdroj: Cochrane Rev Abstract. 2007, The Cochrane Collaboration.


 

Dále čtěte

Guidelines pro prevenci hluboké žilní trombózy a embolie plicnice při gynekologické operativě

Guidelines pro prevenci hluboké žilní trombózy a embolie plicnice při gynekologické operativě

Americká společnost pro gynekologii a porodnictví nyní aktualizovala guidelines pro prevenci HŽT a PE při gynekologických výkonech, čímž nahradila stávající verzi z roku 2000.

čti více
 
Historie heparinu

Historie heparinu

Heparin se stal v našich končinách díky nedávné kriminální kauze často diskutovaným lékem. Je známo, že jde o účinnou antikoagulační látku, v současnosti běžně užívanou v kardiochirurgii, cévní chirurgii, transplantační chirurgii, ale i v léčbě trombotických příhod.

čti více
 
Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Na XXXIII. angiologických dnech byla prezentována doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému. Pracovní verzi textu zveřejnila na svých internetových stránkách Česká angiologická společnost.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí