Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Endovenózní laserová ablace vena saphena jako možnost léčby venózní insuficience a varixů

Inkompetence povrchového žilního systému je častým problémem, který postihuje asi 25 % žen a 15 % mužů trpících na křečové žíly. Venózní insuficience se zvyšuje s věkem a její častou primární příčinou bývá valvulární inkompetence. Predisponujícími faktory jsou dědičnost, ženské pohlaví a předchozí flebitida.

Laserová terapie
Ligace vena saphena v místě safenofemorální junkce a striping vény jsou standardem v léčbě varikózních vén. Ligace či striping má však rekurenci asi ve 40 % případů za pět let. Moderními metodami léčby varixů jsou málo invazivní metody, které destruují inkompetentní povrchové žíly. Známá je především technika ELAS, tedy endovenózní laserová ablace. Je hojně využívána především u vena saphena. Jedná se o perkutánní zavedení laserového paprsku do inkompetentní vény. Poté dochází k destrukci intimy a výsledkem je trombotická okluze a akutní zánět postižené žíly.

Studie ELAS
Do výzkumu arizonské studie bylo zahrnuto 165 vhodných pacientů, kteří podstoupili ELAS. Každý z nich podstoupil dopplerovské vyšetření a CT vyšetření povrchových žil, hlubokých žil a systému perforátorů. Pacienti se symptomatickou v. saphena magna, v.saphena parva nebo akcesorní safénou byli podrobeni metodě ELAS. Všichni pacienti byli podle klasifikace CEAP zařazeni do čtvrté třídy onemocnění, měli primární valvulární inkompetenci a někteří udávali v anamnéze i hlubokou žilní trombózu.

Výsledky
U většiny pacientů se podařilo provést ablaci vena saphena. Celkem 78 pacientům byla navíc provedena avulzní flebektomie, skleroterapie či obojí. Někteří popisovali v průběhu operace diskomfort, ale pooperační průběh byl ve většině případů klidný. U 18 pacientů, kteří měli v průběhu léčby aktivní ulceraci, zaznamenalo 88 % zlepšení po ELAS. Celkem bylo zjištěno zlepšení u 84 % pacientů. Pouze dva pacienti udali, že se stav po provedení výkonu nezlepšil či se zhoršil.

(ena)

Zdroj: Perkowski, Ravi, Ramesh et al., Endovenous Laser Ablation of the Saphenous Vein for Treatment of Venous Insufficiency and Varicose Veins, J Endovasc Ther 2004, 11: 132–138.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Syndrom Klippel-Trenaunay-Weber

Syndrom Klippel-Trenaunay-Weber

Nepříliš častý syndrom je charakterizován přítomností triády příznaků, kterými jsou kombinovaná vaskulární malformace kapilár, žil a lymfatických cév, kongenitální žilní abnormity a hypertrofie končetin.

čti více
 
Embolizace pelvických žil v léčbě varixů

Embolizace pelvických žil v léčbě varixů

Inkompetentní pelvické žíly jsou časté u pacientů s atypickými varikózními žilami a přispívají po chirurgickém výkonu k jejich rekurenci. Proto by měly být pelvické žíly postižené refluxem identifikovány a následně léčeny.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí