Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Embolizace pelvických žil v léčbě varixů

Inkompetentní pelvické žíly jsou časté u pacientů s atypickými varikózními žilami a přispívají po chirurgickém výkonu k jejich rekurenci. Proto by měly být pelvické žíly postižené refluxem identifikovány a následně léčeny. Jednou z možností léčby žilních varixů je podle vědců embolizace pánevních žil.

Rekurence je častý problém
Častým problémem po chirurgické léčbě varikózních žil je jejich rekurence. Uváděné incidence se pohybují kolem 20 až 80 %. U žen dominuje jako významný přispívající faktor právě inkompetence pánevních žil.

Nová studie
Britská studie zahrnuje celkem 218 žen, které podstoupily pelvickou embolizaci. Tyto pacientky podstoupily před embolizací chirurgickou léčbu nižších větví varikózních žil. Podstoupily duplexní ultrasonografii a pacientky, u kterých byl patrný reflux v perivulvárních varikozitách, byly vyšetřeny také transvaginální duplexní sonografií.

Dilatované pelvické žíly byly identifikovány u pacientek v reverzní Trendelenburgově poloze. Žilní reflux byl patrný jako barevný proud na dopplerovském vyšetření. V důsledku provedení Valsalvova manévru se směr toku v refluxních žilách po více než jednu sekundu změnil. Typickými lokalizacemi pro provedení pelvické embolizace byly podle vědců vena iliaca interna či ovariální vény.

Průběh embolizace
Před výkonem a během něj byla pacientům podána intravenózní analgosedace (pethidin nebo midazolam). Seldingerovou technikou pod ultrasonografickou kontrolou byla punktována pravá interní jugulární žíla a do ovariálních žil, popřípadě do vnitřní iliacké žíly, byl zasunut katétr. Následně byla provedena okluze žil pomocí platinových koilů. V den výkonu byly pacientky propuštěny domů. Po 6 až 8 týdnech podstoupily pacientky znovu transvaginální sonografii k potvrzení úspěchu léčby a k vyloučení případných rekurencí.

Nadějná léčba
Nejčastěji byla provedena embolizace levé ovariální žíly, kterou podstoupilo 78 % žen. Druhou nejčastější lokalizací byla pravá vnitřní ilická žíla (64,7 %). Mírný reflux byl pozorován asi u 16 pacientek, u šesti se objevil perzistentní reflux a u tří pacientek reflux nový. Těchto devět subjektů podstoupilo embolizaci znovu. Přesto se však zdá být tato metoda velmi nadějnou v léčbě rekurencí varikozit dolních končetin.

(ena)

Zdroj: CardioVascular and Interventional Radiology, doi: 10.1007/s00270-008-9402-9. Publikováno on-line 28. srpna 2008.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Guidelines pro prevenci hluboké žilní trombózy a embolie plicnice při gynekologické operativě

Guidelines pro prevenci hluboké žilní trombózy a embolie plicnice při gynekologické operativě

Americká společnost pro gynekologii a porodnictví nyní aktualizovala guidelines pro prevenci HŽT a PE při gynekologických výkonech, čímž nahradila stávající verzi z roku 2000.

čti více
 
Historie heparinu

Historie heparinu

Heparin se stal v našich končinách díky nedávné kriminální kauze často diskutovaným lékem. Je známo, že jde o účinnou antikoagulační látku, v současnosti běžně užívanou v kardiochirurgii, cévní chirurgii, transplantační chirurgii, ale i v léčbě trombotických příhod.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí