Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Mechanická inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

Podvaz safénofemorálního spojení je nejčastějším chirurgickým výkonem na varikózních žilách, přestože rekurentní stavy se objevují asi ve 40 %. Neovaskularizace vedoucí k rekanalizaci přetnutého spojení byla objevena jako nejčastější příčina rekurence.

Popisovaná studie se snažila vyhodnotit mechanickou supresi neovaskularizace při užití syntetické záplaty, vložené mezi pahýl podvázané žíly a překrývající měkké tkáně. Cílem bylo zabránit opětovnému výskytu varikózních žil po chirurgické ligatuře.

Ve studii bylo zkoumáno 292 pacientů s celkem 389 postiženými končetinami. Pacienti byli náhodně rozděleni do kontrolní skupiny (chirurgický podvaz) a skupiny s patchem (užití ligace s polytetrafluorethylenovou záplatou) po přetětí safénofemorálního spojení. Všichni pacienti podstoupili předoperační klinické vyhodnocení postižení včetně duplexní ultrasonografie a pletysmografie. Totéž vyšetření proběhlo i s odstupem 1, 6, 12 a 36 měsíců po výkonu.

Pacienti s patchem měli jednoznačně nižší opakující se výskyt po operaci ve všech klinických podskupinách. Přes jednoznačné snížení incidence se stále u 20 % postižených vytvářela neovaskularizace. V těch případech, kde i přes záplatu došlo k rekurenci, byly neovaskulární kolaterály prokázány jak ultrazvukem, tak histologicky. Přestože byl v rámci zákroku implantován cizorodý materiál, infekce nebo špatné umístění nebyly popsány ani v jednom případě.

Tato studie demonstruje, že polytetraflourethylenová záplata slouží k účinnému mechanickému potlačení neovaskularizace v safénofemorálním spojení a může být bezpečně užita k vylepšení dlouhodobých výsledků v chirurgii žilních varixů.

(mem)

Zdroj: Circulation 2008(Jul 1);118(1):66–74.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Chirurgická léčba křečových žil u starších osob

Chirurgická léčba křečových žil u starších osob

Incidence žilních varixů na dolních končetinách roste s věkem. Více než 30 % populace nad 65 let trpí touto chorobou. Do popředí léčby žilních varixů se dostává jednodenní chirurgie.

čti více
 
Chronická žilní nedostatečnost

Chronická žilní nedostatečnost

Problematika malfunkce žilní stěny je tématem jak odborných periodik, tak pacientských osvětových materiálů již dlouhou dobu.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí