Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Betaagonisté i betablokátory chrání před vznikem venózní ulcerace

Systémová terapie betaagonisty pravděpodobně snižuje riziko vzniku venózních bércových vředů. U některých pacientů tak zřejmě působí i betablokátory. K tomuto zajímavému zjištění dospěli vědci po vyhodnocení výsledků retrospektivní kohortové studie monitorující vliv betaadrenergních agonistů a betablokátorů v souvislosti s výskytem žilních bércových vředů. Podrobné výsledky studie byly publikovány v časopise Archives of Dermatology.

Vztah mezi užíváním betaagonistů a výskytem venózních ulcerací na dolních končetinách byl pozorován již dříve. Později byl laboratorně potvrzen protektivní účinek těchto látek. V nynější studii vědci pod vedením doktora Margolise z pensylvánské univerzity přezkoumali data z British General Practice Research Database. Vyhodnotili záznamy téměř 415 000 pacientů ve věku 49 až 73 let, kteří byli v letech 1987 až 2002 léčeni betaagonisty a/nebo betablokátory.

Ze záznamů vyplynulo, že se venózní vředy vyskytly u 15,5 % pacientů užívajících betaagonisty, zatímco u těch, kteří betaagonisty neužívali, se vředy objevily v 18,4 % případů. Relativní riziko (odds ratio) pacientů užívajících betaagonisty ve srovnání s kontrolní skupinou osob bylo 0,44 s ohledem na pohlaví, stáří a astma a užívání glukokortikoidů v anamnéze.

V případě pacientů užívajících betablokátory se venózní vředy vyskytly v 18,2 %, zatímco ve skupině neužívající betablokátory se objevily v 17,7 %. Relativní riziko pro tuto skupinu bylo 1,04 s ohledem na pohlaví, věk, infarkt myokardu, hypertenzi, anginu pectoris a městnavé srdeční selhání v anamnéze. Podrobnější statistická analýza provedená za účelem vyloučení výběrového zkreslení (selection bias) však ukázala ochranný vliv betablokátorů u některých skupin pacientů (diabetici, pacienti s městnavým srdečním selháním).

Pozitivní vliv betaagonistů podle autorů studie pravděpodobně souvisí s potencovanou migrací a proliferací dermálních fibroblastů, zvýšenou angiogenezí a protizánětlivým účinkem. Vědci se dále domnívají, že proměnlivý účinek betablokátorů může být způsoben genetickým polymorfismem betareceptorů.

(zak)

Zdroj: Arch Dermatol 2007;143:1275–1280.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí