Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15 % mužů a 20–25 % žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady. Většina primárních varixů je spojena s insuficiencí velké safény.

Nová metoda – radiofrekvenční endovenózní obliterace – byla popsána jako méně invazivní a levnější alternativa léčení refluxu velké safény než její chirurgické odstranění.

V popisované studii podstoupilo 24 pacientů s varixy dolních končetin endovenózní obliteraci velké safény pomocí radiofrekvenční metody. Radiofrekvenční katétr byl vsunut perkutánní punkcí nebo malou kožní incizí. Všechny operace byly provedeny v lokální infiltrační anestezii pod sonografickou kontrolou. Všichni pacienti byli propuštěni do dvou hodin po operaci. Prohlídky následovaly za jeden týden a dále po 1, 6, 12, 24 měsících.

Úplné nebo částečné okluze bylo v daném úseku velké safény dosaženo v 23 případech. Pouze u jednoho pacienta byla nalezena perzistující průchodnost, která byla okamžitě po výkonu úspěšně vyřešena pěnovou skleroterapií pod sonografickou kontrolou. Všichni pacienti mohli vykonávat běžné činnosti za 3–5 dní po výkonu.

U všech pacientů došlo ke snížení počtu městků, zmírnění bolesti nohou, únavy a otoků. Nepříznivé následky byly minimální: 2 pacienti trpěli přechodnou parestézií stehna. Po výkonu nebyla zaznamenána ani žilní trombóza ani plicní embolie.

Z autorových zkušeností a publikovaných lékařských zpráv plyne, že radiofrekvenční endovaskulární obliterace velké safény má značné výhody díky eliminování rizika venózní trombózy a plicní embolie. Tato procedura nabízí snížené postoperační bolesti a kratší pracovní neschopnost oproti chirurgickému odstranění. A zdá se být také levnější. Střednědobá míra zotavení (36 měsíců) po radiofrekvenční obliteraci se zdá být stejná jako výsledky běžného chirurgického řešení.

(mem)

Zdroj: Minerva Cardioangiol. 2007 Aug; 55 (4): 443–58.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

U pacientů s podezřením na trombózu hlubokých žil dolních končetin (HŽT) jsou dvě odlišné ultrasonografické vyšetřovací metody – duplexní kompresivní ultrasonografie a celokončetinová barevná dopplerovská ultrasonografie – prakticky totožné co do účinnosti.

čti více
 
Mechanická  inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

Mechanická inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

Podvaz safénofemorálního spojení je nejčastějším chirurgickým výkonem na varikózních žilách, přestože rekurentní stavy se objevují asi ve 40 %.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí