Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

U pacientů s podezřením na trombózu hlubokých žil dolních končetin (HŽT) jsou dvě odlišné ultrasonografické vyšetřovací metody – duplexní kompresivní ultrasonografie a celokončetinová barevná dopplerovská ultrasonografie – prakticky totožné co do účinnosti. V říjnu letošního roku to prokázala randomizovaná studie italských lékařů.

Zmíněná studie trvala tři měsíce a celkem zahrnovala kolem 2000 pacientů se suspektní hlubokou žilní trombózou. Duplexní ultrasonografie zde byla prováděna kompresí vena femoralis communis v třísle a popliteální vény ve fossa poplitea. Tuto metodu podstoupilo 1045 pacientů. Ti s normálními nálezy (v počtu 828) byli považováni za negativní stran HŽT, a to při současném nálezu normálních hodnot D-dimerů. V případě zjištění elevovaných D-dimerů (u 256 pacientů) se ultrasonografie opakovala za týden, a pokud trval normální nález, byli i tito pacienti zařazeni mezi tzv. negativní. U 14 z nich pak opakovaná sonografie prokázala abnormální výsledek.

Pacienti s normálními nálezy (814 v „duplexní“ skupině a 775 ve skupině „celokončetinové“) byli pozorováni následující tři měsíce. Během této doby byla incidence potvrzené žilní tromboembolie 0,9 % a 1,2 %, což je nesignifikantní rozdíl. Obě diagnostické metody se tedy jeví jako vhodné, k jejich volbě se pak přistupuje na podkladě nejen klinického nálezu, ale také potřeb pacienta a dostupnosti.

Kompresivní duplexní ultrasonografie je metoda jednoduše proveditelná, je spojená s širokou dostupností, což je podstatné zejména o nocích a během víkendů, nicméně pro stanovení diagnózy vyžaduje opakování až v jedné čtvrtině případů. Naproti tomu dopplerovská sonografie poskytne okamžitou odpověď, a je tedy vhodná zejména pro pacienty s prudkými bolestmi lýtek, pro cestovatele a také pro ty, kteří bydlí daleko od diagnostického centra. Nevýhodou je pak obtížnost provedení a vyšší cena.

(pes)

Zdroj: Bernardi E, Camporese G, Büller HR, et al. Serial 2-point ultrasonography plus D-dimer vs whole-leg color-coded Doppler ultrasonography for diagnosing suspected symptomatic deep vein thrombosis: A randomized controlled trial. JAMA 2008;300:1653–1659.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Mechanická  inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

Mechanická inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

Podvaz safénofemorálního spojení je nejčastějším chirurgickým výkonem na varikózních žilách, přestože rekurentní stavy se objevují asi ve 40 %.

čti více
 
Chirurgická léčba křečových žil u starších osob

Chirurgická léčba křečových žil u starších osob

Incidence žilních varixů na dolních končetinách roste s věkem. Více než 30 % populace nad 65 let trpí touto chorobou. Do popředí léčby žilních varixů se dostává jednodenní chirurgie.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí