Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí. Díky potřebě zajistit co možná nejefektivnější léčbu stále pokračuje vývoj nových postupů a zlepšování těch stávajících. Kompresní terapie a chirurgická korekce povrchové žilní nedostatečnosti jsou stále hlavními metodami léčby bércových vředů. Cílem popisované metanalýzy bylo srovnání obou postupů z hlediska hojení a recidiv podle výsledků studií za posledních 30 let.

Všechny studie v jednom přehledu

Přehled sdružuje 61 článků ze studií zabývajících se kompresní a chirurgickou léčbou povrchových žil. Zdrojem bylo systematické vyhledávání v elektronických databázích (Medline, Embase, The Cochrane Library, Google Scholar). Hodnotil se demografický faktor, klasifikace CEAP (klinická závažnost, etiologie, anatomie, patofyziologie), příčina žilní insuficience, typ intervence, délka následné péče, stupeň hojení a podíl recidiv.

Výsledky

Randomizované studie od roku 2000 prokazují téměř stejný efekt chirurgického přístupu a konzervativní kompresní léčby na hojení, ale s menším procentuálním výskytem recidiv u chirurgického řešení. Stále není jasné, jaký má na hojení vředů vliv hluboká žilní insuficience, nicméně dlouhodobá data ze studie ESCHAR naznačují, že chirurgické řešení je i v případě hluboké žilní insuficience výhodnější. Není tomu tak díky menšímu výskytu recidiv, ale pro hemodynamický a klinický přínos. Bohužel signifikantní podíl pacientů není z různých důvodů k chirurgické léčbě vhodný.

Souhrn studií před rokem 2000 přinesl velmi podobné výsledky:

  • hojení při kompresi v průměru u 65 % pacientů (34–95 %), po operaci 81 % (40–100 %),
  • podíl recidiv při kompresi u 33 % (0–100 %), postoperačně 15 % (0–55 %).

Závěr: Chirurgie si vede oproti kompresi lépe

Současná literatura dokazuje, že chirurgická léčba povrchových žil má sice stejný účinek na proces hojení jako komprese, ale s menším procentem recidiv. Efekt postoperační komprese na hlubokou žilní insuficienci je stále nedostatečně znám.

(ercp)

Zdroj: The role of superficial venous surgery in the management of venous ulcers: a systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Oct; 36 (4): 458–65. Publikováno online 3. 8. 2008


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 
Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

U pacientů s podezřením na trombózu hlubokých žil dolních končetin (HŽT) jsou dvě odlišné ultrasonografické vyšetřovací metody – duplexní kompresivní ultrasonografie a celokončetinová barevná dopplerovská ultrasonografie – prakticky totožné co do účinnosti.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí