Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

CEAP klasifikace chronické venózní nemoci

Už v roce 1994 byla mezinárodní komisí amerického venózního fóra vyvinuta klasifikace CEAP (Clinical-Etiology-Anatomy-Patophysiology), jež je dodnes užívána ve většině klinických přednášek a sdělení týkajících se chronického onemocnění žil (CVD, chronic venous disorders). Před vznikem CEAP klasifikace panovala nejednota a docházelo ke konfliktům a nejasnostem ve sděleních týkajících se chronické žilní nemoci.

K dispozici je nyní zjednodušená klasifikace (basic) CEAP a plná verze (full nebo advanced) CEAP. První našla uplatnění v klinické praxi, druhá se pak uplatňuje ve vědeckých publikacích. Jelikož je tato klasifikace založena na správné diagnóze, slouží i k řádné dokumentaci a rutinnímu vyšetřování pacientů s CVD. Především ale pomáhá ke stanovení adekvátní léčby a odhadu prognózy onemocnění. Je důležité si uvědomit, že tato klasifikace je pouze deskriptivní a že není statická, ale dále se vyvíjí.

Zjednodušenou CEAP klasifikaci lze nastínit následovně. Třída C popisuje klinické projevy onemocnění. Je označena indexem nabývajícím hodnot 0–6,0. To reprezentuje škálu, na které 0 znamená klinicky absenci známek venózního onemocnění a 6 znamená přítomnost aktivního venózního vředu. Další indexy s a a doplňují třídu C o popis symptomatiky onemocnění (s – symptomy přítomny, a – asymptomatic = symptomy nepřítomny).

Etiologická klasifikace je zahrnuta pod písmenem E a je značena indexem c, p, s nebo n (c – kongenitální, p – primární, s – sekundární, n – etiologie neznáma). Třída A se zabývá anatomickou klasifikací a má indexy s (superficiální žíly), p (perforátory), d (hluboké žíly) a n (neidentifikováno). Poslední třída P popisuje patofyziologii. Užívá indexy r (reflux), o (obstrukce), r,o (reflux a obstrukce), n (patofyziologický podklad nebyl identifikován).

Pokročilá CEAP klasifikace má základ ve zjednodušené klasifikaci, pouze třída P je doplněna o číselné indexy 1–18, přičemž každé číslo označuje některý z venózních segmentů. Čísla 1–5 označují povrchové žíly, 6–16 hluboké žíly, 17 perforátory stehna a konečně 18 perforátory bérce.

(jos)

Zdroj: Journal of Vascular Surgery 2004(December);40(6).


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí