Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách. Hlavní léčba (pevná komprese) má pomoci žilnímu návratu. Existuje mnoho kompresních pomůcek a není zřejmé, jestli jsou všechny v léčbě bércových vředů účinné a které z nich jsou nejefektivnější.

Kritéria metaanalýzy

Za vhodné pro zahrnutí do této studie byly považovány randomizované kontrolované studie u pacientů s žilními bércovými vředy, které hodnotily jakýkoliv typ kompresivního systému. Porovnání zahrnovalo i případy bez jakékoliv kompresní léčby a také alternativní typy kompresní podpory. Hlavní důraz byl kladen na hojení vředu, dále se hodnotila rekurence, náklady, kvalita života, bolest a odstoupení od léčby.

Hlavní výsledky

V sedmi studiích se objevil racionální důkaz o podstatně rychlejším hojení při kompresivní léčbě. Data ze 6 studií monokomponentních kompresí ukazují nižší účinnost oproti multikomponentním. Výzkumy dvousložkových a třísložkových systémů nasvědčují lepším výsledkům v případě, že systémy obsahují elastickou komponentu. Čtyřsložkové systémy jsou efektivnější než krátkotažné multikomponentní. Dvousložkové systémy se ukázaly vhodnější než krátkotažná obinadla. Mezi používáním punčoch a obinadel se rozdíl neobjevil. Stejně tak nebyl zřejmý rozdíl mezi používáním tubulárních systémů a bandáží.

Závěrem

Metaanalýza prokázala, že komprese zlepšuje hojení vředu. Multikomponentní systémy jsou podle výsledků účinnější než systémy monokomponentní. Multikomponentní systémy obsahující elastickou bandáž se zdají být účinnější než ty složené převážně z neelastických složek.

(ian)

Zdroj:
O'Meara S, Cullum NA, Nelson EA. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD000265.
DOI: 10.1002/14651858.CD000265.pub2


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí