Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Cévní malformace u pacientů po operaci varixů

Švýcarští chirurgové publikovali v únorovém vydání časopisu Vasa výsledky zajímavé prospektivní kohortové studie. Cílem této rozsáhlé studie bylo zjistit jak incidenci, tak i význam cévních malformací ve skupině pacientů, kteří podstoupili operaci varixů.

Metodika

Autoři v průběhu deseti let prospektivně vyhledávali jedince s cévními malformacemi ve skupině pacientů, kteří podstoupili operaci varixů. Všichni tito pacienti podstoupili jak vyšetření barevnou duplexní ultrasonografií, tak i chirurgický výkon pro symptomatickou chronickou žilní nemoc nebo chronickou žilní insuficienci odpovídající klinické klasifikaci C2 až C6 podle CEAP.

Výsledky

Ve vyšetřované skupině byly trunkulární malformace prokázány celkem u pěti z 1 488 pacientů. U jednoho pacienta byla prokázána arterio-venózní malformace v tříselné krajině. Venózní malformace byly pak nalezeny ve třech marginálních vénách a v jedné véně perforující kost.

U dvou z těchto pěti pacientů byl popsán prolaps mitrální chlopně, u jednoho pacienta perzistující foramen ovale, u jednoho kostní cysta prstu a u jednoho ektromelie rukou a nohou. Po chirurgické léčbě těchto pěti malformací nebyly zaznamenány žádné následné komplikace.

Závěry

Výsledky studie prokázaly, že trunkulární arterio-venózní a venózní malformace u chirurgických pacientů s varixy jsou velmi vzácné. Autoři v závěru uvádějí, že cévní malformace zachycené ve vyšetřované kohortě pacientů byly hemodynamicky nevýznamné. Chirurgická léčba těchto malformací v kombinaci s cévní chirurgickou léčbou varixů byla úspěšná jak po technické, tak i po klinické stránce.

(mik)

Zdroj: Vasa. 2010 Feb; 39 (1): 54–8.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí