Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů. Přesto nebyla zatím podrobná studie na toto téma provedena.

Elastické punčochy jsou velmi často používány ambulantně, a proto je u nich spíše než statické vlastnosti důležitější dynamické chování při změnách držení těla a cvičení. Elastické punčochy se dají rozdělit do dvou kategorií podle roztažnosti: short stretch (roztažitelnost < 105 %) a long stretch (roztažitelnost > 105 %). Panuje představa, že short stretch bandáže produkují větší maximální tlak než long stretch bandáže, které jsou však účinnější a zajišťují kompresi ve všech polohách a po delší dobu.

Tlakoměr na lýtku

Japonští vědci provedli studii devíti elastických punčoch, při které porovnali jejich tlakové profily a kvantifikovali vliv postury a cvičení na kompresi. Tlak vyvíjený na povrch těl byl měřen v místě přechodu m. gastrocnemius medialis do Achillovy šlachy, protože v tomto místě se nejvíce zvětšuje obvod při svalové práci. Měřili tlak při klidném ležení, při stoji a cvičení.

Méně elastické bandáže mají větší přínos

Studie odhalila, že punčochy s malou roztažitelností (short-stretch) vyvolají vyšší maximální tlak a větší tlakovou amplitudu při cvičení než punčochy s větší roztažitelností (long stretch). To svědčí o tom, že od short stretch punčoch všech typů lze očekávat daleko výraznější přínos při pracujících svalech.

Dalším zjištěním výzkumu byl fakt, že při výběru vhodných punčoch pro pacienty hraje tuhost vedle povrchového tlaku podružnou roli. Tužší materiály jsou vhodnější pro pacienty s insuficiencí hlubokých žil a lymfedémem.

(zep)

Zdroj: Masafumi Hirai. Interface Pressure and Stiffness of Various Elastic Stockings during Posture Changes and Exercise. Vascular 2008;16(2):95–100.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí