Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Chronické onemocnění ledvin zvyšuje riziko žilního tromboembolismu

Chronické onemocnění ledvin je spojeno s vyšší kardiovaskulární morbiditou i mortalitou. Známé je zvýšení rizika žilního tromboembolismu (TE) u pacientů dialyzovaných a po transplantaci ledvin. Spojitost s jeho výskytem u nedialyzovaných pacientů nicméně dosud popsána nebyla.

Epidemiologie hluboké žilní trombózy a plicní embolie byla v obecné populaci již opakovaně vyšetřována. Celková incidence u dospělých se pohybuje mezi 0,7 a 1,9 případu na 1 000 obyvatel na rok. Rizikové faktory jsou rovněž obecně známé – chirurgické výkony, trauma, rakovina, obezita, diabetes nebo hereditární predispozice.

S použitím dat ze studie LITE (Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology) bylo 19 073 pacientů klasifikováno dle hodnoty glomerulární filtrace (GFR) a cystatinu C. Věkový průměr pacientů byl 59 let a průměrná eGFR (estimated GFR) byla 90,4 ml/min, vztaženo k tělesnému povrchu 1,73 m².

U 43,6 % z celkového počtu pacientů byla popsána normální funkce ledvin, u 49,7 % mírně snížená funkce a u 6,8 % pak chronické onemocnění stadia 3–4. Ti, kteří měli chronické renální onemocnění, byli častěji starší, mužského pohlaví, bílé rasy, měli vyšší BMI (body mass index), diabetes nebo hypertenzi a vyšší hladiny faktoru VIIIc.

Během follow-up periody, která trvala 11,8 roku, se u 413 pacientů objevila epizoda žilního TE. Ve většině případů se jednalo o sekundární (v 59 %) etiologii. Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin bylo relativní riziko pro pacienty s mírně sníženou funkcí 1,28 a 2,09 pro pacienty se stadiem 3–4 chronického renálního onemocnění. Nebyla prokázána žádná souvislost mezi cystatinem C a žilním TE.

U pacientů ve středním věku a starších, kteří mají chronické onemocnění ledvin, je tedy na místě uvažovat o profylaxi žilního TE.

(pes)

Zdroj: Journal of American Nephrology 2008; 19 (1): 135–140.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí