Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Dlouhodobě zvýšené napětí žilní stěny zvyšuje expresi metaloproteináz

Zvýšený hydrostatický tlak hraje roli v patogenezi křečových žil. Co se ale děje v namáhané žilní stěně na molekulární úrovni? Jakým způsobem je ovlivněna exprese metaloproteináz? Tyto vzájemné souvislosti se pokusili osvětlit autoři z West Roxbury v USA svým výzkumem, jehož výsledky publikovali v odborném časopisu Journal of Vascular Surgery. Autoři dokázali, že metaloproteinázy se podílejí na inhibici kontraktility žilní stěny.

Matrixové metaloproteinázy jsou velkou rodinou enzymů, které jsou obecně schopny degradovat bílkoviny extraceluární matrix. Ovlivňují buněčné chování jako proliferaci, migraci, angiogenesi, apoptózu a mnoho dalších. Ale jaký je vztah mezi venózním tlakem, expresí metaloproteináz a žilní dysfunkcí?

Vědci se snažili nalézt odpověď na tuto otázku na zvířecím modelu. Z laboratorních krys byly izolovány cirkulární segmenty dolní duté žíly. Tyto segmenty byly vystaveny normálnímu (0,5 g) nebo zvýšenému napětí (2 g) po dobu buď 1 hodiny, nebo 24 hodin. Poté byl u části segmentů proveden test izomerické kontrakce jako odpovědi na fenylefrin (Phe), angiotenzin II (AngII) a KCl. Ostatní segmenty byly ihned po uplynutí periody napěťové zátěže zmraženy a ve vzorků pak byla (imunoblotem a imunohistochemicky) zhodnocena exprese metaloproteináz.

V segmentech žilní stěny, které byly zatíženy napětím 0,5 g po dobu jedné hodiny, byla reakce na stimulaci Phe a Ang II dobrá. U vyššího zatížení (24 hod., 2 g) byla schopnost kontrakce přes mechanismy stimulované Phe a Ang II snížená. Snížení v reakci na KCl bylo při vyšším zatížení pozorováno taktéž, z čehož lze usuzovat, že snížená schopnost kontrakce není v souvislosti s určitým receptorem a pravděpodobně souvisí s inhibicí postreceptorového mechanismu. Imunoblotová analýza pak prokázala zvýšení obsahu matrixových metaloproteináz ve zkoumaných vzorcích při vyšším zatížení.

Studie tedy prokázala, že u použitých segmentů dolních dutých žil vzrůstající velikost a doba napětí žilní stěny vede k snížené schopnosti kontrakce a zvýšené expresi sledovaných matrixových metaloproteináz. Dle tohoto pozorování metaloproteinázy MMP-2 a -9 podporují relaxaci stěny dolní duté žíly. Protrahované zvýšení venózního tlaku a napětí stěny zvyšuje expresi matrixových metaloproteináz, což vede ke snížení kontraktibility a dilataci žilní stěny.

(jate)

Zdroj: J Vasc Surg. 2008 Aug; 48 (2): 447–56.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí