Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Dvacet pět let zkušeností se skleroterapií

Skleroterapie, jedna z metod léčby křečových žil, se v klinické praxi používá už dlouhou řádku let. Zkušenosti s touto metodou popsal v článku publikovaném v odborném medicínském periodiku Orvosi hetilap budapešťský lékař Imre Bihari.

Imre Bihari se začal skleroterapií jako možnou metodou léčby křečových žil zabývat na počátku 80. let dvacátého století. Do současnosti aplikoval více než 115 000 injekcí, které podal 3 107 pacientům do 4 025 končetin. Průměrný věk Bihariho pacientů byl 41,7 roku, přičemž 80,3 % pacientů tvořily ženy.

Jako účinné látky se v Maďarsku při skleroterapii používaly polidocanol a tetradecylsulfát, přičemž během let se měnil hlavně způsob jejich aplikace. Od počátku 80. let se díky miniaturizaci zdravotnických pomůcek a hledání cest, jak pacienta co nejméně traumatizovat, zmenšil hlavně průměr jehel, kterými se látky aplikují.

Změnila se ale také poloha pacienta. Dříve pacient při aplikaci nejčastěji stál, nyní aplikace probíhá nejčastěji vsedě nebo v poloze na zádech. Po aplikaci se už také pacientům nezvedají nohy nad horizontálu, ale zůstávají ve stejné poloze jako při punkci.

Dnešní pacienti také dostávají daleko více účinné látky než dříve. Z jedné dávky 0,2 ml se postupem času přistoupilo až k celkové aplikaci 28 ml 0,5% roztoku podávaného v několika dávkách.

Úspěšnost téměř stoprocentní

Léčba skleroterapií byla úspěšná ve všech případech a nebyly pospány žádné vážné komplikace. Skleroterapií se totiž podařilo vyléčit jak intrakutánní venektázie, tak i varikozity na žilních spojkách a perforátorech. Velkou výhodou skleroterapie se ukázala být možnost celou proceduru opakovat. Navíc bylo možné ji použít nejen na léčbu varixů dolních končetin, ale i cévní malformace na horních končetinách a léčbu hemoroidů.

Co se komplikací týče, nejčastěji se vyskytovaly mdloby, otoky, flebitida, trombózy a vznik pigmentace v místě vpichu. Tyto komplikace ale nebyly příliš časté, vyskytovaly se zhruba v 1,5 % případů. Proto jak se za více než čtvrtstoletí ukázalo, je skleroterapie vhodnou metodou v léčbě křečových žil, a to nejen na dolních končetinách.

(kam)

Zdroj: Bihari I.: Injection sclerotherapy for varicosities of the lower limb: 25 years of experience with 115000 injections, Orv Hetil. 2007 Jan 14; 148 (2): 51–8.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí