Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Endovenózní laser vs. stripping

Pacienti s insuficiencí saphenofemorální spojky a s refluxem ve v. saphena magna (GVS) mohou být léčeni konvenčně strippingem nebo novými metodami v podobě endovenózního laseru nebo radiofrekvenční koagulace. Každého lékaře napadne: „Která metoda je lepší?“

Proto v Německu provedli prospektivní srovnávací studii, které se zúčastnilo 20 pacientů s bilaterální insuficiencí GVS, diagnostikovanou duplexní sonografií. Na každé dolní končetině byla použita jiná metoda. Po bilaterální vysoké ligaci GVS se provedl na jedné dolní končetině tradiční venózní stripping a na druhé se použila endovenózní fotokoagulace 810nm diodovým laserem. Další varixy na obou dolních končetinách se řešily miniflebektomií.

Výrazně menší komplikace u laseru

Pooperační bolest byla mírná nebo žádná bez rozdílu použité metody. Celkem 40 % pacientů mělo edém na dolní končetině se strippingem, zatímco na straně, kde se použil laser, byl výskyt otoku pozorován jen v 15 % případů. Na straně se strippingem se ekchymóza vyskytla u 60 % pacientů, ale na dolní končetině léčené laserem jen u 20 %. V období 1 až 2 měsíce po operaci byli s výsledkem operace spokojeni všichni pacienti. Celkem 70 % pacientů upřednostňovalo laserovou metodu. Ani u jedné metody se neobjevily významné komplikace. Vzduchová pletysmografie provedená 2 měsíce po zákroku ukázala, že čas žilního plnění se zlepšil u všech operovaných končetin.

Léčba endovenózním laserem se ukázala stejně účinná jako konvenční stripping, ale s nižším výskytem otoků a hematomů. Používání větších vlnových délek, jako například 1 320 nm Nd:YAG, které cílí více na vodu než hemoglobin, by dále mělo snížit výskyt hematomů. Na rozdíl od strippingu se endovenózní laser může provádět pod lokální anestezií, což usnadňuje jeho použití.

(zep)

Zdroj: de Medeiros C. A., Luccas G. C. Comparison of endovenous treatment with an 810 nm laser versus conventional stripping of the great saphenous vein in patients with primary varicose veins. Dermatol Surg 2005 Dec; 31: 1685–94.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí