Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Genový polymorfismus proteinu C jako rizikový faktor žilní trombózy

Protein C představuje jeden ze základních inhibičních mechanismů v procesu hemokoagulace. I přes jeho zjevný význam je klinické zohledňování jeho mutací a výsledného prokoagulačního potenciálu spíše výjimečné, na rozdíl např. od mutace faktoru V (Leiden) či užívání hormonální antikoncepce. Cílem této rozsáhlé studie bylo jednak zhodnotit efekt dvou polymorfismů genu pro protein C (nahrazení cytosinu za tymin v pozici 2 405 a nahrazení adeninu za guanin v pozici 2 418) a také význam těchto aberací pro koagulopatii v kombinaci s mutací faktoru V (Leiden) či užívání hormonální antikoncepce.

Do studie MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment of risk factors for venous thrombosis) bylo zahrnuto 2 043 pacientů s žilní trombózou a 2 857 kontrolních subjektů. Polymorfismus byl hodnocen u skupiny celkově čítající 4 285 pacientů, ve skupině bez mutací bylo 4 863 osob.

S nejnižší hladinou proteinu C byl spojen genotyp CC/GG. Genotyp TT/AA byl charakterizován vyššími hladinami proteinu C. Riziko žilní trombózy bylo u skupiny CC/GG 1,3krát vyšší (rozmezí 1,09–1,48, konfidenční interval 0,95 %). Kombinace genotypu CC/GG a mutace faktoru V (Leiden) vedla v porovnání s pacienty s genotypen TT/AA a bez leidenské mutace ke 4,7násobnému zvýšení rizika trombózy. Užití orálních kontraceptiv u genotypu CC/GG vedlo dokonce k 5,2násobnému zvýšení rizika oproti pacientům ve skupině TT/AA, kteří perorální antikoncepci nepoužívali.

Tento výzkum jednoznačně prokázal vliv aberací genu pro protein C na jeho funkčnost. Snížení hladiny proteinu C u genotypu CC/GG je na rozdíl od genotypu TT/AA statisticky významně spjato s nárůstem rizika žilní trombózy. Synergní efekt CC/GG genotypu ve spojení s mutací faktoru V (Leden) či užitím hormonální antikoncepce nebyl touto studií jasně prokázán. Výsledky studie tedy poukazují na významný predispoziční faktor žilní trombózy, který je v klinické praxi často opomíjen. Další výzkum je nezbytný pro důsledné ozřejmení rizik vyplývajících z kombinace různých prokoagulačních stavů s rizikovým genotypem C proteinu.

(dre)

Zdroj: Pomp E. R. a spol., Thromb Haemost, 2009 Jan; 101 (1): 62–7.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí