Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Heterologní kolagen urychluje hojení bércových vředů

Bércové vředy vzniklé v rámci chronické žilní insuficience patří k obtížně se hojícím ranám. Jejich zacelení trvá řádově měsíce a někdy nedojde k uzavření bércového vředu vůbec. Mezi slibné terapeutické postupy patří podle výsledku klinické studie uskutečněné na dermatologickém oddělení univerzitní nemocnice v italské Pise aplikace heterologního (koňského) kolagenu ve formě spongiózního polštářku.

Do studie bylo zařazeno celkem čtyřicet šest pacientů s venózní ulcerací na bérci, která při standardní terapii nevykazovala známky hojení minimálně po dobu šesti týdnů. U všech pacientů byla přítomna venózní insuficience, velikost vředu činila průměrně 36,4 cm2. Do studie nebyli zařazeni pacienti s arteriálním vředem, s vředem vykazujícím známky infekce, se známou přecitlivělostí na testovanou látku a pacienti neschopní spolupráce.

Polovině pacientů pak byla po dobu čtyř týdnů na ulceraci aplikována standardní terapie v podobě inertního nepřilnavého obvazu a bandáže. Ulcerace druhé poloviny pacientů byly ošetřovány testovaným kolagenovým polštářkem, také s bandáží. Bandáž použitá v této studii sestávala ze dvou vrstev. První vrstvu tvořilo ochranné absorpční bavlněné krytí, druhou bylo krátkotažné pružné obinadlo. Rána byla u všech pacientů převazována dvakrát týdně.

Sledovány byly tři parametry účinnosti terapie: barva spodiny ulcerace, granulace tkáně a velikost rány. Monitorace léčby probíhala pomocí laserového triangulačního scanneru, naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí standardních statistických metod.

Studii dokončilo čtyřicet tři pacientů. Jeden pacient se nedostavil na kontrolu a dva pacienti odstoupili ze studie na vlastní žádost. Výsledky studie ukázaly, že ve skupině ošetřované heterologním kolagenem došlo po čtyřech týdnech léčby k rozšíření zóny granulační tkáně v 65 % případů, zatímco ve skupině léčené standardně pouze v 7 % případů. Rány ošetřené kolagenem se zmenšily v 50 % případů, standardně ošetřované rány ve 32 % případů. Uvedené výsledky hovoří výrazně ve prospěch kolagenu, nicméně až rozsáhlejší klinické studie blíže ozřejmí míru jeho přínosu v terapii chronických ran.

(zak)

Zdroj:
Bertone, M.; Dini, V.; Romanelli, P.; Rizzello, F.; Romanelli, M.: Original Research: Objective Analysis of Heterologous Collagen Efficacy in Hard-To-Heal Venous Leg Ulcers. Wounds (2008), vol. 20; no. 9; pp. 245–249.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí