Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Jak se využívají a jak jsou dostupné nové endovenózní metody léčby venózní insuficience

K léčbě varixů dolních končetin jsou v současné době využívány rozličné endovenózní metody. Autoři si ve své studii stanovili za cíl zdokumentovat, jak často jsou tyto nové techniky skutečně využívány vaskulárními chirurgy ve funkci konzultantů ve Velké Británii.

Jako metodu použili autoři on-line anonymní dotazník, týkající se charakteru provedených výkonů pro venózní insuficienci, a dalších 16 souvisejících otázek. K účasti byli přizváni členové vaskulární společnosti Velké Británie a Irska.

Celkem 108 z 352 cévních chirurgů (31 %) vyplnilo kompletně dotazník. Naprostá většina z těchto chirurgů nabízela chirurgický výkon v první linii léčby v případě, že se jednalo buď o primární insuficienci vena saphena magna (69 %) nebo o primární insuficienci vena saphena parva (74 %).

Některou z endovenózních metod nabízelo pro reflux velké safény 32 lékařů ze 108, tedy 29,6 %. V lokální anestezii byly tyto operace provedeny 36 z 51 lékařů, tj. v 70,6 %. Ve 21 případech z 51 operací, tedy ve 41,2 %, se jednalo o ambulantně provedené výkony. Jako nejdůležitější faktor, který rozhodoval o způsobu léčby, bylo u 77 ze 108 chirurgů (71,3 %) přání pacienta.

Je však třeba uvést, že 48 z 61 lékařů bylo omezeno ve svém rozhodování o způsobu léčby regulací ze strany zaměstnavatele. S tímto faktem souvisí i to, že 33 lékařů ze 108 (30,6 %) nabízelo odlišnou modalitu léčby privátním pacientům.

Závěrem autoři konstatují, že pacientům s venózní insuficiencí je nabízen nejčastěji tradiční chirurgický výkon. V poskytování endovenózních metod existují dosud signifikantní regionální rozdíly.

(jos)

Zdroj: Phlebology 2010;25:38-43. doi:10.1258/phleb.2009.008091


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí