Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Léčba křečových žil ve Velké Británii a Irsku

V roce 1999 byl v Británii publikován členy tehdejší Cévní chirurgické společnosti průzkum zabývající se detailně způsoby terapie křečových žil. Od té doby se začaly používat některé nové léčebné postupy. Níže popsaná studie popisuje možnosti řešení problematiky křečových žil dnes. Navzdory publicitě endovaskulárních technik zůstává ve Velké Británii chirurgické řešení preferovanou volbou v terapii křečových žil.

Ve snaze zjistit, zda se významně změnil postup v řešení křečových žil u pacientů ve Velké Británii, byl sestaven a rozeslán e-mailem nebo poštou dotazník členům Cévní společnosti Velké Británie a Irska. Ze 426 rozeslaných dotazníků bylo vráceno 69 %.

Celkem 97 % odborníků, kteří otázky zodpověděli, ošetřovalo křečové žíly v rámci britského národního zdravotního systému NHS, v 88 % lékaři léčili v rámci privátní praxe. Téměř tři čtvrtiny lékařů (73 %) užívaly ručního dopplerovského měření a 96 % užívalo duplexní ultrazvukové metody. Navzdory doporučení NICE (Národní institut pro zdraví a klinickou odbornost) pouze 68 % respondentů uvedlo, že ve své primární péči zajišťovali léčbu na základě symptomatických křečových žil, zatímco 93 % lékařů ošetřovalo křečové žíly již pro jejich komplikace.

V rámci NHS preferovalo chirurgické řešení 83 % lékařů, v privátní praxi to bylo 72 %. Pouze 14 % lékařů v rámci NHS (20 % lékařů v privátní praxi) dávalo přednost endovaskulárnímu řešení. Celkem 17 % lékařů neprovádělo následné sledování ošetřených pacientů.

Tento průzkum naznačuje, že dochází k přerozdělování v přístupu k péči o symptomatické křečové žily. Navzdory publicitě endovaskulárních technik zůstává chirurgické řešení preferovanou metodu v terapii křečových žil ve Velké Británii.

(jate)

Zdroj: Ann R Coll Surg Engl 2009(Jan);91(1):77–80. Epub 2008 Nov 4.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí