Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Léčba varikózních žil pomocí endovenózního laseru

Terapie laserem patří mezi moderní metody léčby křečových žil. Je vhodná především díky tomu, že umožňuje přesné zacílení na varix a přitom nepoškozuje okolní tkáně. Jaká je ale úspěšnost této léčby?

Hongkongská studie

Vědci z oddělení cévní chirurgie v hongkongské fakultní nemocnici Queen Mary Hospital zkoumali ve své studii bezpečnost a účinnost intravenózní laserové obliterace varixů provedené za krátké několikahodinové hospitalizace pouze s použitím lokálních anestetik, tedy ne v celkové narkóze. Studie byla prospektivní a probíhala v období mezi červencem a listopadem roku 2007. Výkon podstoupilo celkem 24 pacientů ve věku 41 až 78 let, u kterých byla duplexním ultrasonografickým vyšetřením potvrzena žilní nedostatečnost velké safény.

Celý výkon vždy probíhal podle následujícího schématu. Den před plánovaným výkonem byl pacient telefonicky pozván do nemocnice, kam se měl dostavit nejpozději dvě hodiny před výkonem. Poté mu byla ošetřujícím lékařem celá procedura vysvětlena, lékař označil popisovačem varixy určené k operaci a aplikoval lokální anestetikum v krému. Krém byl aplikován v oblasti stehen a bérců a byl po dobu 45–60 minut kryt obvazem.

Během výkonu bylo pacientům ještě podáno intravenózní anestetikum (2–5 mg midazolamu v závislosti na pacientově hmotnosti a délce výkonu). Vstup do v. saphena byl zajištěn buď přímým nabodnutím v oblasti kolene nebo pomocí malého kožní řezu, vždy za kontroly pomocí duplexní ultrasonografie. Pro výkon byl použit nitrožilní laser o vlnové délce 940 nm, pulzní výkon byl nastaven na 15 W a rychlost pohybu na 0,2 až 0,5 cm za sekundu, a to až do vzdálenosti 2 cm proximálně od vstupu do cévy.

Po výkonu všichni pacienti odpočívali nejméně dvě hodiny pod lékařským dohledem. Závažnost bolesti byla pacienty hodnocena pomocí stupnice. Poté byli pacienti propuštěni a byl jim předepsán diklofenak 100 mg na tři dny, popřípadě paracetamol 1 g 4x denně. Kontroly duplexní ultrasonografií probíhaly vždy 7. den po výkonu.

Jaké byly výsledky?

Provedeno bylo celkem 31 výkonů a úspěšnost výkonu činila celých 100 %. Operace trvaly v průměru asi 110 minut a bezprostředně po nich nebyly zaznamenány žádné případy hluboké žilní trombózy nebo poranění kůže. Všichni až na dva pacienty byli týž den propuštěni do domácího léčení. Jeden byl ponechán v nemocnici kvůli sledování pro hematom a druhý se nemohl domů dostat kvůli tajfunu. Po týdenní kontrole se u žádného z pacientů uvedené obtíže nevyskytly. Co se bolestivosti týče, 14 pacientů neudávalo žádné obtíže nebo mělo jen minimální bolesti v prvních pěti dnech po výkonu, 8 pacientů trpělo mírnými bolestmi a pouze dva většími. Celková úspěšnost výkonu činila 56 procent, u zbytku byly nalezeny drobné reziduální, avšak asymptomatické varikozity. Žádný pacient ale nemusel výkon podstoupit znovu.

(kam)

Zdroj: Ho P, et al. Day surgery varicose vein treatment using endovenous laser. Hong Kong Med J 2009(Feb);15(1):39–43.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí