Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Léčba varixů dolních končetin – preference a očekávání pacientů

V současné době existuje několik možností léčby varixů dolních končetin. Lékaři ve Velké Británii proto provedli zajímavou studii, v níž hodnotili faktory hrající významnou úlohu při volbě léčebné metody z pohledu pacienta.

Jako metodu použili lékaři anonymní dotazník, který vyplnil každý pacient ještě před tím, než se dostavil na konzultaci k cévnímu chirurgovi. Dotazník obsahoval 13 otázek s možností výběru více odpovědí. Otázky se zaměřovaly na příznaky, potenciální možnosti léčby a na zjištění znalostí pacientů o možnostech léčby.

Ze 111 pacientů jich kompletně odpovědělo celkem 83 (75 %). Co se týče například bolesti, ta byla popisována jako střední nebo těžké intenzity 77 pacienty ze 103 (75 %). Tento důležitý příznak pak signifikantně omezoval v běžných aktivitách 47 ze 101 pacientů (47 %). Ačkoli většina, tj. 89 ze 103 pacientů (86 %), měla představu o tom, že varixy lze léčit chirurgicky, pouze 52 ze 103 pacientů (51 %) mělo ponětí o endoluminálních technikách.

Pouze 23 ze 103 pacientů (22 %) si bylo vědomo existence pěnové skleroterapie. Pouze někteří (58 z 92) by dali přednost ošetření v lokální anestezii (63 %). Většina pacientů, tj. 74 ze 103 (72 %), však nebyla dostatečně informována natolik, aby mohla vyjádřit preferenci k některému typu léčby ještě před konzultací s cévním chirurgem. Přesto 24 pacientů ze 103 (23 %) preferovalo endoluminální léčbu.

Je zajímavé, že 74 z 92 pacientů (80 %) udávalo, že hlavní vliv při rozhodování je dán názorem chirurga, a většina pacientů také uvedla, že to, co četli v časopisech (54 z 80, 64 %) nebo na internetu (51 z 85, 60 %), by nemělo významný vliv na jejich rozhodnutí.

Závěrem lze říci, že pouze malá část pacientů odesílaná k léčbě varixů dolních končetin měla představu o endoluminálních metodách léčby. Současně tito pacienti nebyli adekvátně informováni do takové míry, aby mohli sami vyjádřit svoji preferenci v léčbě ještě před návštěvou cévního chirurga. Více než polovina pacientů vyjádřila preferenci provést operaci v lokální anestezii a také by dali přednost pouze jediné návštěvě zdravotnického zařízení. Většina by se nechala ovlivnit názorem cévního chirurga, nikoli však médii.

(jos)

Zdroj: Phlebology 2010; 25: 54–65, doi: 10.1258/phleb.2009.009008


 

Dále čtěte

Současná praxe v používání elastické komprese po hluboké žilní trombóze

Současná praxe v používání elastické komprese po hluboké žilní trombóze

Posttrombotický syndrom (PTS) je častou komplikací hluboké žilní trombózy (DVT – deep vein thrombosis). Je charakterizovaný chronickou bolestí, otoky, pocitem tíhy v postižené končetině a v neposlední řadě může vést až k ulceracím. Ukazuje se, že elastické kompresivní punčochy (ECS – elastic compression stocking), pokud je pacienti postižení DVT nosí denně, redukují výskyt a tíži PTS.

čti více
 
Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí