Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Současná praxe v používání elastické komprese po hluboké žilní trombóze

Posttrombotický syndrom (PTS) je častou komplikací hluboké žilní trombózy (DVT – deep vein thrombosis). Je charakterizovaný chronickou bolestí, otoky, pocitem tíhy v postižené končetině a v neposlední řadě může vést až k ulceracím. Ukazuje se, že elastické kompresivní punčochy (ECS – elastic compression stocking), pokud je pacienti postižení DVT nosí denně, redukují výskyt a tíži PTS. Cílem studie bylo odhalit, jaká je skutečně současná praxe v používání ECS a jak tuto problematiku vnímají nejen pacienti, ale i jejich lékaři.

Jako metodu autoři použili dotazník pro 150 pacientů s DVT a další dotazník byl doručen 225 klinickým zaměstnancům.

Výsledky byly následující. Převážná většina starších lékařů (75 %) věřila, že ECS jsou účinné v prevenci PTS a že lze takto zvládnout i výše popsané příznaky. Mladší lékaři však považovali tento postup jako účinný pouze ve 25 % (P < 0,05). Postoj personálu tedy znamenal prakticky to, že ECS byly předepsány pouze u 63 % pacientů po DVT.

Z výzkumu také vyplynulo, že není shoda v tom, kdy optimálně po DVT začít s kompresivní terapií, jak dlouho v ní pokračovat a jaký stupeň komprese používat. Téměř všichni pacienti po DVT, kterým byla kompresní terapie předepsána, si ji nakonec zakoupili, 74 % jich užívalo kompresi denně a většina (61 %) udávala, že má úlevu od otoků a dalších symptomů.

Závěrem autoři upozorňují na neexistenci shody mezi lékaři ohledně užívání ECS po DVT. Insuficientní je i edukace personálu týkající se nejnovějších důkazů o prospěšnosti ECS po DVT.

(jos)

Zdroj: Phlebology 2010; 25: 72–78; doi: 10.1258/phleb.2009.009002


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí