Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Lokální elektrostimulační léčba chronického bércového vředu žilního původu

Účelem popisované německé studie bylo vyhodnotit terapeutické výhody a ekonomický profit aplikace nízkofrekvenčního pulsu na venózní vředy žilního původu nereagující na jinou terapii.

Prospektivní dvojitě zaslepené studie se účastnilo 39 pacientů. Během čtyř měsíců sledování se porovnával účinek nízkofrekvenční elektrostimulace při léčbě chronických venózních ulcerací. Všichni pacienti měli diagnostikovaný chronický venózní vřed. Sledovanými kritérii byla velikost ulcerace, bolest, hustota kapilární sítě a transkutánně měřený parciální tlak kyslíku.

Během sledovaného období došlo v experimentální skupině k signifikantnímu zmenšení vředů a také k jejich hojení. V kontrolní skupině, kde pacienti dostávali pouze placebo, se podařilo úspěšně zahojit dva bércové vředy. Velikost ulcerace se zmenšila ve všech skupinách pacientů (párový test). Rozdíl mezi skupinami sledovaných pacientů s terapií a bez terapie (nepárový test) nebyl signifikantní. Zvýšená denzita kapilární sítě byla lokálně pozorována u pacientů v obou skupinách. Ve skupině s elektrickou stimulací vedla tato terapie k rychlému a trvalému zmírnění bolesti (nepárový test, p = 0,049).

Autoři vypočítali, že pro ambulantní pacienty je tato metoda ekonomicky výhodná. Elektrická stimulace se zdá být vhodnou léčebnou metodou pro terapii rezistentních bércových vředů žilního původu.

(mpm)

Zdroj: Jünger M, Arnold A, Zuder D, Stahl HW, Heising S. Local therapy and treatment costs of chronic, venous leg ulcers with electrical stimulation (Dermapulse): a prospective, placebo controlled, double blind trial. Wound Repair Regen 2008(červenec, srpen);16(4):480–487.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí