Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Lokální léčba chronického vředu žilního původu sukralfátem

Ulcerace dolních končetin venózního původu jsou důležitým lékařským tématem hlavně pro vysokou incidenci onemocnění v současné populaci, a to zvláště u starších pacientů. Existují však jisté mezery ve standardních léčebných postupech tohoto onemocnění. Vyjma chirurgické terapie je v současné době zkoumáno několik léčebných přístupů, jak účinně zhojit bércové vředy.

Sukralfát je cytoprotektivní agens, které se užívá k prevenci a léčbě některých gastrointestinálních onemocnění, jako je gastroezofageální reflux, gastritida, peptický vřed, stresový vřed gastroduodenální anebo dyspepsie. V popisované italské randomizované dvojitě zaslepené studii se u padesáti pacientů hodnotila účinnost, bezpečnost a tolerance topické léčby chronického žilního vředu sukralfátem.

Výsledky ukazují, že denní lokální aplikace přípravku se sukralfátem na neinfikovaný postflebitický vaskulární vřed po dobu průměrně 42 dní byla úspěšná v léčbě vředu. Úplného zhojení bylo dosaženo u 95,6 % pacientů oproti pouhým 10,9 % případů ve skupině léčené placebem. U pacientů léčených sukralfátem bylo dosaženo významného zlepšení v oblasti lokálního zánětu tkáně, pocitu bolesti a pálení, velikosti vředu a progrese granulace tkáně. Nálezy byly u vybraných pacientů potvrzené morfologickou analýzou z biopsie odebrané před započetím léčby a po ní. Touto analýzou bylo prokázáno, že lokálním užitím sukralfátu je možné zajistit neoangiogenezi a zmenšení vředu, podpořit reepitelizaci a snížit zánětlivou reakci.

Popisované výsledky ukazují, že pacienti s chronickým vředem žilního původu zaznamenali po terapii sukralfátem zlepšení lokálního nálezu.

(mpm)

Zdroj: Tumino G, Asuelli L, Bei R, Simonelli L, Santoro A, Francipane S. Topical treatment of chronic venous ulcers with sucralfate: placebo controlled randomized study. Int J Mol Med 2008(červenec);22(1):17–23.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí