Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Menší invazivita při léčbě varixů dolních končetin se u pacientů setkává s pozitivní odezvou

Pokud jsou varikozity v oblasti velké safény léčeny radiofrekvenční ablací (RFA), výkon trvá déle než klasická operace (vysoký podvaz a stripping), ale na druhé straně, v souladu s výsledky nové randomizované klinické studie, udávají pacienti léčení RFA menší bolestivost, rychleji se vrací do pracovního procesu a celkově jsou s touto léčbou spokojenější.

Klasická operace varikózních žil dolních končetin není vždy úspěšná a je spojena s rizikem komplikací v ráně (infekce, hematom) a poraněním senzitivních nervů. Méně invazivní techniky ablace velké safény, k nimž patří termální energie, mají velmi dobré časné výsledky. V současné studii lékaři porovnávali klasický chirurgický výkon s RFA. Randomizováno bylo celkem 93 pacientů, a to buď k léčbě RFA, nebo ke klasické operaci. Léčbu však nakonec podstoupilo 88 pacientů.

U všech pacientů, kteří podstoupili léčbu RFA, byla velká saféna úspěšně obliterována. U pacientů, kteří podstoupili klasický výkon, však v 7 případech selhal stripping v oblasti nad kolenem. Medián pro operační čas vycházel na 76 minut u skupiny RFA a na 48 minut při klasické operaci.

Vizuální analogové skóre bolesti bylo průměrně 1,70 po RFA a 4,0 po chirurgickém výkonu (p = 0,001). Sedm pacientů po RFA dokonce neudávalo žádnou bolest a 10 jich nevyžadovalo analgezii. Ve skupině klasicky operovaných pacientů udávali bolest všichni a pouze jeden nevyžadoval pooperační analgezii. Návrat k běžným aktivitám byl průměrně 3 dny ve skupině RFA a 12,5 dne ve skupině operovaných klasicky (p = 0,001). Ve skupině RFA bylo 27 pacientů naprosto spokojených a 46 by tuto metodu doporučilo ostatním. U klasické operace vyjádřilo úplnou spokojenost 11 pacientů a 32 pacientů by ji doporučilo ostatním.

Autoři však připomínají, že klasická operace může být na rozdíl od RFA nabídnuta všem pacientům bez ohledu na konfiguraci a uspořádání varikozit a že stripping velké safény snižuje riziko recidivy v dlouhodobém horizontu. Jedině dlouhodobé výsledky mohou ukázat význam ponechání přítoků safenofemorální junkce a efektivitu nákladů a teprve poté bude možné přesněji určit postavení RFA v léčbě varixů dolních končetin.

Zdroj: online issue of The British Journal of Surgery, December 24th, 2009. DOI: 10.1002/bjs.6867 (jos)


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí