Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Může totální endoprotéza kyčle způsobit venózní ulcerace?

Venózní ulcerace patří mezi nejčastější a zároveň i nejobávanější chronické komplikace hluboké žilní trombózy. Ty se obvykle u pacienta vyvinou po velkých operacích, zejména pokud je zanedbaná prevence. Incidenci venózních ulcerací zkoumali i britští vědci ve studii publikované v odborném medicínském periodiku The Journal of Bone and Joint Surgery – British volume.

Bércové vředy, neblahé následky trombóz

Bércové vředy patří mezi nejobávanější komplikace hluboké žilní trombózy. Nejčastěji mohou trombózy vznikat z městnání krve například u varikózních žil, popřípadě jako následky imobilizačního syndromu po velkých operacích.

Mezi velmi časté velké operace, zejména u starších pacientů, patří i náhrady kyčelního kloubu. A to jak částečné, tak i celkové náhrady. A právě u operací kyčelního kloubu se pokusili zjistit následnou incidenci pooperačního vzniku bércových vředů britští vědci z Hornerova centra pro artritidu v anglickém Crowboroughu.

Jak studie probíhala

Ve studii, která byla pojata jako dotazníková, bylo osloveno několik stovek pacientů, kteří prodělali v období pěti až dvanácti let před studií totální náhradu kyčelního kloubu. Lékařům odpovědělo celkem 816 pacientů a z nich 66 uvedlo, že měli v anamnéze bércové vředy. Prevalence aktivní ulcerace pak byla 2,6% a dalších 5,3 % pacientů uvedlo, že se u nich bércové vždy objevily až po operaci kyčle.

Klinicky pak bylo stanoveno, že pouze v 31 případech se jednalo o pravé bércové vředy. Ty se nejčastěji objevily na operovaných končetinách, a to v průměru 5,8 roku po operaci. Rozmezí však bylo daleko širší – od 18 měsíců do dvanácti let.

Operace kyčle s sebou riziko nenese

Ač se mohou tato čísla zdát poněkud vysoká, není tomu tak. Celkový výskyt bércových vředů u operovaných pacientů je totiž podobný jako u běžné, neoperované populace. Operace totálních kyčelních endoprotéz tedy podle autorů riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tím pádem i vzniku bércových vředů nezvyšuje.

(kam)

Zdroj: Mehta J. S. et al.: Venous leg ulcers after hip replacement. A clinical evaluation at 5 to 12 years, J Bone Joint Surg Br. 2003 Sep; 85 (7): 960–2


 

Dále čtěte

Současná praxe v používání elastické komprese po hluboké žilní trombóze

Současná praxe v používání elastické komprese po hluboké žilní trombóze

Posttrombotický syndrom (PTS) je častou komplikací hluboké žilní trombózy (DVT – deep vein thrombosis). Je charakterizovaný chronickou bolestí, otoky, pocitem tíhy v postižené končetině a v neposlední řadě může vést až k ulceracím. Ukazuje se, že elastické kompresivní punčochy (ECS – elastic compression stocking), pokud je pacienti postižení DVT nosí denně, redukují výskyt a tíži PTS.

čti více
 
Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí