Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Několik úvah nad endoluminální ablací varikózních žil

Stále populárnější endoluminální techniky ablace varikózních žil mají ty výhody, že výkon může být proveden ambulantně v lokální anestezii a také návrat k běžným aktivitám je rychlejší. Dosavadní výsledky hovoří o menší pooperační bolesti a menším výskytu místních nežádoucích účinků. Okluze cévy je dosaženo v 76–100 % případů. Na dlouhodobé výsledky dosud probíhajících randomizovaných studií však bude nutné počkat.

K poškození stěny cévy dochází obecně působením intermitentně dávkovaného tepla nebo se uplatňuje elektrický proud. Katétr je zaveden v tumescentní anestezii do blízkosti safenofemorální nebo safenopopliteální junkce. Pak je postupně vytahován zpět, přičemž teplo nebo elektrický proud jsou generovány na jeho konci. Laser generuje teploty až kolem 1 000 ˚C a v různých vlnových délkách působí na různé tkáně. Lepších výsledků lze přitom dosáhnout pomocí radiálního laseru. Radiofrekvencí se dosahuje menších teplot.

Zdá se, že teplota a způsob generování tepla jsou rozhodující pro efektivitu i nepříznivé lokální účinky. Co se týče hluboké žilní trombózy, ta může vznikat v důsledku endoluminální metody obecně a vyskytuje se v 1 % případů.

Při použití radiofrekvence není vlastní konec bipolárního katétru zahříván, ale teplo se generuje až při průchodu proudu žilní stěnou. Proto v tomto případě poloha katétru v lumen není tolik důležitá. Množství generovaného tepla je zde možné i regulovat, neboť pokles vodivosti tkáně je možné měřit a korigovat tak množství proudu. Bohužel není přesně jasné, kolik tepla je potřeba. Je-li ho málo, hrozí časná rekanalizace nebo nedojde k uzávěru vůbec. A je-li ho mnoho, může dojít k poškození okolních tkání.

Při tvorbě tepla jde v první řadě o kontrakci stěny a poté o další účinky na cévu, jejichž konečným důsledkem je fibróza. Smrštění stěny lze dosáhnout pouze nižší teplotou a teprve pak lze užít vyšší teplotu. Pokud by byla vysoká teplota použita jako první, došlo by k rychlému poškození stěny a ta by se nestačila kontrahovat. Šířka lumen hraje klíčovou úlohu zejména tehdy, není-li teplo generováno v žilní stěně. Pokud stěna nemá dostatek svalových vláken nebo je příliš široká, nemusí být dosaženo žádoucí kontrakce a je pak nutná delší kompresní terapie anebo je na místě zvážit klasický chirurgický výkon.

(jos)

Zdroj: T. Willenberg, Phlebologie 2009; 38: 1–2.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí