Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Operace křečových žil pomocí safénofemorální ligace a prevence poškození nervů dolní končetiny

Jednou z nejvíce preferovaných metod léčby primárních křečových žil při žilní nedostatečnosti vena saphena magna je vysoká safénofemorální ligace a ambulantní flebotomie. Stripping obvykle končí v úrovni kolene, aby se zabránilo poškození nervů. Volba chirurgického postupu je pak závislá na lékaři a jeho zkušenostech.

Zkušenosti tureckých lékařů

Chirurgové z lékařské fakulty v turecké Ankaře shrnuli své zkušenosti se safénofemorálním podvazem v odborném brazilském medicínském časopise Acta cirúrgica brasileira / Sociedade Brasileira para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia.

Do studie byly zahrnuty zkušenosti jednoho konkrétního lékaře, který operoval celkem 96 pacientů na 102 končetinách. Po zákroku dosahovala průměrná doba následného sledování 3,4 roku. Operace proběhly v období mezi dubnem 2001 a červnem 2006, studie byla koncipována jako nerandomizovaná, protože všichni pacienti, kteří podstoupili jiný než zmiňovaný zákrok, popřípadě byli operováni jiným chirurgem, byli ze studie vyloučeni. Stejně tak nebyli do studie zahrnuti ani pacienti s anamnézou hluboké žilní trombózy, superficiální tromboflebitidy, předchozího žilního chirurgického zákroku a také ti, kteří měli abnormální neurologický nález.

Všechny případy žilní nedostatečnosti byly diagnostikovány pomocí ultrazvuku a dopplerovské sonografie. Samotná operace pak probíhala od oblasti nad kotníkem, kdy byla v. saphena magna oddělena od nervus saphenus a stripping byl prováděn proximálně až k safénofemorálnímu vtoku, přičemž byly odstraněny všechny varikózní spojky. Operační rána byla uzavřena stehy a pacienti poté museli nosit kompresní punčochy. Součástí sledování bylo i zaznamenávání recidiv a případných komplikací. Úspěšnost léčby byla následující.

Zkušenost nade vše

Díky zkušenostem lékaře byly úspěšně odstraněny všechny varikózní žíly na všech končetinách. Jako nejzávažnější komplikace byla zjištěna celková parestezie dolní končetiny, která se ale vyskytla pouze u dvou procent případů. Ve sledovacím období nebyla zjištěna žádná recidiva.

(kam)

Zdroj: Uncu H.: Should complete stripping operation to the ankle be avoided in the treatment of primary varicose veins due to greater saphenous vein insufficiency? Acta Cir Bras. 2009 Sep–Oct; 24 (5): 411–5.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí