Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Operace křečových žil – stripping, nebo CHIVA?

V operaci křečových žil se uplatňuje celá řada metod, přičemž mnoho jich neustále vzniká, jiné jsou zase časem upraveny a nahrazeny metodami modernějšími. Srovnání dvou metod – strippingu a CHIVA (ambulatory conservative hemodynamic management of varicose veins) – provedli ve své studii, publikované v odborném medicínském periodiku Annals of Surgery, španělští vědci z Barcelonské univerzity.

Studie z jihu Evropy

Cílem studie, kterou provedli barcelonští lékaři, bylo porovnat účinek metody CHIVA ve srovnání se strippingem u léčby křečových žil. V současné době totiž dochází u pacientů při použití strippingu zhruba v 50 % k pooperačnímu opakování obtíží. Novou alternativou v léčbě křečových žil by se tak mohla stát metoda CHIVA neboli ambulantní konzervativní hemodynamická léčba varikózních vén.

Do popisované randomizované kontrolované studie se zapojilo celkem 501 dospělých pacientů trpících primárními křečovými žilami. Ti byli rozděleni do třech skupin. První, čítající 167 pacientů podstoupila metodu CHIVA, další dvě skupiny po 167 pacientech byly kontrolní – v jedné byl prováděn stripping s klinickou lokalizací varikózní vény, v druhé s duplexním značením polohy. U všech pacientů bylo sledováno jak opakování klinických obtíží v následujících pěti letech po zákroku, tak i zaznamenávány příčiny recidivy. Výsledky byly překvapivé.

CHIVA vede

Jak se ve studii podařilo prokázat, metoda CHIVA se ukazuje jako vhodnější postup než dnes již poměrně zastaralý stripping. Ke kompletnímu vyléčení bez recidiv totiž došlo ve 44 % případů oproti 21 % u klinicky označovaného nebo 29 % u s duplexním značením prováděného strippingu.

I v případech, kdy se terapie vůbec nezdařila, byla CHIVA lepší. Vyléčit se touto metodou nepodařilo pouze 31 % pacientů oproti cca 50 % u strippingu. Lze tedy konstatovat, že CHIVA je minimálně plnohodnotnou alternativou strippingu, a lze předpokládat, že se bude v klinické praxi tato metoda stále více rozšiřovat.

(kam)

Zdroj: Parés J. O. et al.: Varicose Vein Surgery: Stripping Versus the CHIVA Method: A Randomized Controlled Trial., Ann Surg. Publikováno on-line před tiskem dne 10. března 2010.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí