Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Ověřený postup chirurgické léčby bércových vředů

Podle klinické studie prováděné na Slovensku je kompresní skleroterapie (Feganova technika) nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem léčby žilních bércových vředů. Techniky opravy chlopní jsou vhodné jen u netrombotického hlubokého žilního refluxu. U pacientů s torpidními vředy, kde kompresní skleroterapie selhala, se může provést konstrukce nové chlopně za použití vmezeřeného transplantátu segmentu axilární žíly.

Parametry klinické studie

Pacienti s bércovými vředy léčení během posledních 20 let byli podle metody použité léčby rozděleni do tří skupin. Byla to skupina chirurgická (Linton), léčená skleroterapií (Fegan) a podstoupivší antirefluxní operaci na hlubokých žilách u torpidních ulcerací nereagujících na superficiální a perforátorovou terapii.

Soubor pacientů

Zařazeno bylo 793 pacientů s průměrným věkem 59 let (29–81). Z toho bylo 81 % (643) žen a 19 % (150) mužů. Největší rozměr vředu měl v průměru 32 mm (9–170). Vřed byl nejčastěji lokalizován v místě manžety, na chodidle a na laterálním lýtku. V době operace měl vřed průměrné stáří 5 měsíců. Reflux v hlubokých žilách je hlavní a primární příčina selhání žilní lýtkové svalové pumpy a byl nalezen u 90 % pacientů s žilní ulcerací.

Způsoby léčby ve studii

Klasická Lintonova operace (longitudinální faciotomie) byla prováděna do roku 1981. V té době se zavedla kompresní skleroterapie za užití Feganovy a Siggovy techniky. Jako sklerotizační látku používali autoři Polidocanol a S.T.D. Při kombinování obou látek došlo ke snížení množství použitého sklerotizujícího roztoku. Ve skupině pacientů s dosavadní neúspěšnou léčbou byla provedena valvuloplastika s transplantací axilárního segmentu. Topická léčba byla u všech pacientů stejná – na vředy byly přikládány čtverce s Ringerovým roztokem a třívrstvá kompresní bandáž. Kožní štěp byl transplantován jen při vředu větším než 5 cm.

Výsledky studie

Použitím kompresní skleroterapie (sodium tetradecyl sulfát, air-blok, 6týdenní komprese 45 mmHg, chůze 5–8 km denně) bylo možno dosáhnout uzavření 95 % všech bércových vředů žilního původu. Hojení do úplné epitelizace trvalo 39 ± 12 dní.

(ian)

Zdroj: CAMBAL, M., LABAS, P.: Venous leg ulcers – a surgical treatment. Bratislava Medical Journal. 2008, no. 109, s. 391–395.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí