Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Pěnová skleroterapie v léčbě varixů

Vedlejší účinky a komplikace pěnové skleroterapie varixů na malé a velké saféně hodnotila kontrolovaná multicentrická prospektivní studie, která zahrnovala 1 025 nemocných. Výsledky byly publikovány v odborném časopise SO Phlebology v červnu 2009.

Popisovaná studie vznikla na základě vzrůstajícího zájmu o pěnovou sklerotetapii varixů žil dolních končetin. Cílem studie bylo lépe odhadnout výskyt a průběh nežádoucích účinků. Studováni byli nemocní s varikózním onemocněním malé a velké safény léčení pomocí pěnové skleroterapie. Všichni pacienti byli vyšetřeni pomocí duplexní ultrasonografie mezi 8. a 30. dnem po výkonu. Všechny neočekávané nálezy byly dokumentovány.

Celkem 1 025 nemocných zahrnutých do studie bylo léčeno ve 20 různých centrech. Pomocí duplexní ultrasonografie bylo vyšetřeno 99 % pacientů. Kmen safény byl uzavřen u 90,3 % subjektů. Po léčbě bylo pozorováno 27 nežádoucích účinků léčby (2,6 %). Konkrétně byly mezi nežádoucími účinky tyto komplikace: migréna (u 8 pacientů, z toho 4 společně s psychickým nepokojem), psychický nepokoj samotný (u 7 pacientů), tlaky na hrudi samotné (7 pacientů), tlaky na hrudi s psychickým neklidem (5 pacientů).

U 11 pacientů proběhla tromboembolická příhoda. Z toho u 10 pacientů se jednalo o hlubokou žilní trombózu, ale jenom u 5 pacientů i s klinickým projevem. V jednom případě byla pozorována plicní embolie, která se objevila 19 dnů po pěnové skleroterapii. Proběhla bez známek hluboké žilní trombózy na duplexním USG. Byla pozorována i jedna tranzitorní ischemická ataka po dobu 30 min. bez dalších následků. Poslední komplikací byla jedna septikémie s příznivým průběhem.

Tato studie prokázala nízké procento výskytu nežádoucích účinků po pěnové skleroterapii na kmenech sapheny magny a parvy. Nicméně ojediněle může nastat i vážná komplikace léčby.

(syna)

Zdroj: Gillet, J. L., Guedes, J. M., Guex, J. J., et al. Side-effects and complications of foam sclerotherapy of the great and small saphenous veins: a controlled multicentre prospective study including 1,025 patients. Phlebology 2009; 24: 131.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více