Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Použití vitaminu E v rámci prevence žilního trombembolismu u žen

U žen, které užívaly vitamin E jako potravinový doplněk, bylo prokázáno snížení incidence žilních tromboembolických příhod.

Je známo, že suplementace vitaminem E může u zdravých dospělých vést k antagonnímu účinku na vitamin K. Není však zcela jasné, zda příjem vitaminu E snižuje riziko tromboembolických stavů. Na toto téma tedy proběhla desetiletá studie. Její základní otázkou bylo, zda pravidelný přívod vitaminu E po dobu deseti let opravdu vede ke snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob nebo rakoviny. Závislost byla zkoumána u široké skupiny žen, které v začátku studie žádnou z těchto chorob netrpěly.

Výzkumu se účastnilo 39 876 žen ve věku nad 45 let. Ty pak užívaly buď vitamin E, a to v dávce 600 IU obden, nebo placebo. U více než poloviny žen byly odebrány krevní vzorky k vyloučení či potvrzení leidenské mutace, mutace 677C v genu pro MTHFR (defekt metylentetrahydrofolátreduktázy) a protrombinu G20210A.

Výstupním bodem studie bylo zdokumentování žilního tromboembolismu (VTE), tedy hluboké žilní trombózy, plicní embolie a tzv. neprovokovaného VTE. Ten byl definován jako VTE bez přítomnosti nedávného chirurgického zákroku, úrazu či diagnostikované rakoviny.

Tromboembolická příhoda byla diagnostikována u 482 žen. Celkem 213 z nich bylo ze skupiny užívající vitamin E a zbývajících 269 bylo z kontrolní skupiny. Relativní riziko VTE ve skupině léčené vitaminem E ve srovnání s kontrolní skupinou bylo 0,79. Ochranný efekt vitaminu E vůči tzv. neprovokovaným VTE a plicní embolii byl ještě o trochu vyšší. U žen s prokázanou mutací faktoru V (Leiden) nebo protrombinu pak snížení rizika spojené s terapií vitaminem E dosahovalo 49 %.

Efekt vitaminu E je antikoagulační. Kromě toho může inhibovat vitamin K a dependentní koagulační faktory a redukovat adhezi trombocytů. Zdá se však, že vitamin E neovlivňuje koagulační časy. Suplementace vitaminem E tedy může snížit riziko vzniku VTE u žen, zejména u těch s genetickou predispozicí, a zároveň může být užitečná jako prevence u rekurentních VTE.

(pes)

Zdroj: Circulation 2008; 117: e312–e312. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.742577


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí