Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Radiofrekvenční ablace varikózních žil dolních končetin je šetrnější než léčba laserem

Radiofrekvenční ablace v léčbě varixů dolních končetin může snížit iniciální bolest a komplikace ve srovnání s léčbou laserem. Ve prospěch radiofrekvenční ablace hovoří zejména významně nižší bolestivost, citlivost a barevné změny v důsledku krvácení a zejména pak lepší kvalita života. Toto platí pro časné období po ošetření.

Do randomizované zaslepené multicentrické prospektivní studie, kterou provedli lékaři na pěti místech ve Spojených státech a na jednom místě v Evropě, bylo zahrnuto 69 pacientů a 87 varikózních žil. Pacienti byli randomizováni k léčbě insuficientní velké safény buď metodou radiofrekvenční ablace, nebo endovenózním laserem (980 nm).

Po 24 hodinách a v 1. a ve 2. týdnu autoři hodnotili výskyt pooperační bolesti a její intenzitu, ekchymózu, citlivost a další vedlejší nepříznivé projevy. Ve stejných časových intervalech byla na základě dotazníkové metody hodnocena i kvalita života. Za účelem zhodnocení uzávěru velké safény byla provedena 48 hodin po operaci a dále po jednom měsíci duplexní sonografie.

U všech pacientů byla dosažena okluze cévy a tím i eliminace refluxu. Ve skupině pacientů léčených radiofrekvenční ablací byla po 48 hodinách, 1 a 2 týdnech zaznamenána výrazně nižší pooperační bolest (p = 0,0001) a citlivost (p = 0,01) ve srovnání se skupinou pacientů léčených laserem. Pokud šlo o výskyt ekchymózy, i zde byly výsledky přesvědčivě příznivější ve prospěch radiofrekvenční ablace (p = 0,0001). Další nepříznivé projevy byly opět méně časté ve skupině pacientů ošetřených radiofrekvenční ablací a kvalita života byla též lepší u této skupiny, ale pouze do 14 dnů od operace (p = 0,01). Měsíc po operaci již nebyl patrný žádný rozdíl v kvalitě života mezi oběma skupinami (p = 0,5).

Ačkoli v žádné z obou skupin nedošlo k selhání léčby, radiofrekvenční ablace v prvních dvou týdnech od operace předčila léčbu laserem, pokud se týče nepříznivých důsledků léčby včetně ekchymózy.

(jos)

Zdroj: 2009 SIR 34th Annual Scientific Meeting, 07 March 2009 – 12 March 2009, Abstract No. 22 PII: S1051-0443(08)01120-2, doi: 10.1016/j.jvir.2008.12.025


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí