Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Radiofrekvenční terapie – delší výkon, lepší výsledky

Radiofrekvenční ablace (RFA) se v poslední době jeví jako poměrně dobrá alternativa k laserové ablaci v léčbě křečových žil. Úspěšnost této metody ve srovnání s běžnými chirurgickými metodami posoudili britští vědci ve své studii publikované v odborném medicínském periodiku The British Journal of Surgery.

Randomizované studie v Mansfieldu

Ve své randomizované studii porovnávali lékaři z oddělení všeobecné chirurgie nemocnice King’s Mill Hospital v britském Mansfieldu délku operací a účinnost léčby u radiofrekvenční ablace a u konvenčního chirurgického řešení křečových žil. Konvenční metody zahrnovaly safenofemorální ablaci a stripping.

Studie se zúčastnilo celkem 88 pacientů trpících symptomatickými křečovými žilami na dolních končetinách s izolovanou inkompetencí veny sapheny magny. Pacienti byli náhodně rozlosováni do dvou skupin. První skupina, které podstoupila léčbu pomocí radiofrekvenční ablace, čítala celkem 47 pacientů, druhá zahrnovala 41 pacientů a byla léčená konvenčními chirurgickými postupy. Ve studii byla hodnocena jak délka provádění operace, tak i komplikace a úspěšnost terapie jeden a pět týdnů po operaci. Výsledky léčby byly následující.

Radiofrekvenční ablace trvá déle…

Jak se ve studii ukázalo, operace s použitím techniky radiofrekvenční ablace trvala se svými průměrnými 76 minutami téměř o polovinu déle než výkony za použití „klasických“ chirurgických postupů, jež trvaly v průměru 48 minut.

… vykazuje ale lepší výsledky

I přes delší operační čas ale radiofrekvenční ablace vykázala daleko lepší výsledky. Zatímco u normálně operovaných byla operace úspěšná v 34 případech z 41 operací, radiofrekvenční ablace měla úspěšnost stoprocentní. Navíc při technice RFA se operovaní pacienti vrátili do normálního života daleko dříve, a to v průměru již po třech dnech po operaci ve srovnání s dvanácti dny u klasických chirurgických metod. Radiofrekvenční terapie se také úspěšně podepsala i na pooperačních bolestech, kdy na analogové stupnici udávali pacienti průměrné skóre bolesti 1,7 oproti 4,0 u strippingu.

Metoda první volby v budoucnu?

Studie britských vědců tedy ukázala, že radiofrekvenční ablace má ve srovnání s konvenčními chirurgickými postupy daleko vyšší úspěšnost léčby, a zvyšuje jak spokojenost pacientů, tak i jejich kvalitu života a snižuje jejich pooperační bolesti. Tyto výhody jsou však zatím vykoupeny daleko delší operační dobou.

(kam)

Zdroj: Subramonia S. et al.: Randomized clinical trial of radiofrequency ablation or conventional high ligation and stripping for great saphenous varicose veins., Br J Surg. 2009. Publikováno dne 24. 12. 2009 on-line před tiskem.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí