Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Rizikové faktory post trombotického syndromu u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Posttrombotický syndrom je častou komplikací hluboké žilní trombózy přes rozšířené používání elastických kompresních punčoch. Ženy, obézní pacienti a pacienti s proximální žilní trombózou nebo žilními varixy mají zvýšené riziko PTS. Naproti tomu starší lidé mají riziko snížené.

Nizozemští vědci chtěli zjistit, jaké je nebezpečí výskytu posttrombotického syndromu (PTS) po prodělané hluboké žilní trombóze, a stanovit rizikové faktory pro tuto chronickou komplikaci.

Pacienti byli získáni ze studie Multiple Environmental and Genetic Assessment (MEGA) pro vyhodnocení rizikových faktorů hluboké trombózy. Všichni zúčastnění trpící hlubokou žilní trombózou dolních končetin vyplnili dotazníky a byla jim odebrána DNA. Posttrombotický syndrom byl zjištěn cíleným pohovorem a vyhodnocen pomocí klinické klasifikace.

Celkový roční nárůst výskytu posttrombotického syndromu byl 25%, u závažných forem PTS byl nárůst sedmiprocentní. Elastické kompresní ponožky byly předepsány 85 % pacientů. Většina je užívala každý den.

Výsledky nizozemské studie ukázaly, že ženy mají zvýšené riziko PTS v porovnání s muži (RR 1,5, 95% CI 1,3–1,8). Stejně i obézní pacienti měli 1,5násobně vyšší riziko PTS než pacienti s normální hmotností (RR 1,5, 95% CI 1,2–1,9) – roční nárůst počtu případů byl 34% oproti 22% v referenční skupině.

Pacienti, kteří již měli křečové žíly, mají také vyšší riziko PTS (RR 1,5, 95% CI 1,2–1,8). Hluboká žilní trombóza vény femoralis a ilické vény je spojována s 1,3násobným rizikem PTS v porovnání s trombózou vény poplitea. U pacientů přes 60 let je naopak menší pravděpodobnost vzniku PTS než u pacientů pod 30 let (RR 0,6, 95% CI 0,4–0,9).

Malignity, operace, malá zranění, sádrování, těhotenství nebo užívání hormonů nemá vliv na riziko vzniku PTS. Stejně tak na riziko nemá vliv přítomnost leidenské mutace faktoru V a mutace protrombinu 20210A.

(mem)

Zdroj: Journal of Thrombosis and Haemostasis. Volume 6, Issue 12, pages 2075–2081. DOI: 10.1111/j.1538-7836.2008.03180.


 

Dále čtěte

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 
Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Radiofrekvenční obliterace pro léčbu varikózních žil

Varikózní žíly nohou jsou častým jevem, který v západních zemích postihuje 10–15% mužů a 20–25% žen. Tento výskyt je odpovědný za vysoké zdravotní a sociální náklady.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí