Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Rodinná anamnéza ovlivňuje subjektivní hodnocení varixů

Studie finských autorů publikovaná v lednu 2010 byla prováděna dotazníkovou metodou ve městě Tampere. Tato epidemiologická studie hodnotila rodinnou anamnézu výskytu varixů.

V popisované studii odborníci hodnotili rodinnou anamnézu výskytu křečových žil. Hlavní snaha byla o porovnání stavu křečových žil respondentů a jejich rodinných příslušníků během pětiletého období.

Metody

V kohortě studie bylo zahrnuto 4 903 rezidentů středního věku, oslovených ve městě Tampere ve Finsku. Skupina oslovených osob odpovídala na počátku a na konci studie, která trvala 5 let, dvakrát na stejný dotazník.

Výsledky

Odhad prevalence pozitivní rodinné anamnézy varikózních žil kolísal v závislosti na stavu žil tázaných od odds ratia 0,14 (95% interval spolehlivosti = 0,01–0,58) ve skupině, kde varixy byly zaznamenány při prvním, ale už ne při druhém dotazníkovém šetření, až k odds ratiu 6,0 (95% interval spolehlivosti = 2,0–7,1) u pacientů, u nichž byly varixy zaznamenány ve druhém výzkumu, ale ne v prvním výzkumu.

Výskyt varikózních žil kolísal od 0,4 % (95% CI = 0,1–1,4) do 4,1 % (95% CI = 2,1–7,1) za rok v závislosti na stavu rodinné anamnézy.

Závěr

Závěrem studie bylo zjištěno, že výsledky uvedené v dotaznících jsou ovlivněny subjektivními faktory v závislosti na rodinné anamnéze a stavu křečových žil tazatelů. Stupeň vlastních varixů tak snižuje spolehlivost zaznamenané dědičné závislosti vzniku varixů.

(syna)

Zdroj: Ahti, M. T. et al.: Effect of family history on the risk of varicose veins is affected by differential misclassification. Journal of Clinical Epidemiology 2010. Publikováno on-line před tiskem 8. ledna 2010. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2009.10.003


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí