Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Skleroterapie je nyní nově využívána i na projevy stárnutí rukou

Na letošním březnovém, již 67. setkání amerických dermatologů v San Francisku představila dermatoložka Mary P. Lupová své zkušenosti se skleroterapií prominujících žil stárnoucích rukou. Dosud bylo užití skleroterapie běžné v léčbě varixů a pavoučkovitých névů. Co se projevů stárnutí rukou týče, jsou tyto hned po obličeji nejvíce exponovány, a prozradí tak skutečné stáří.

S postupem věku dochází k redukci kůže i podkoží, což má za následek kostnatý vzhled ruky s prominencí šlach a žil. Projevy začínají již po 50. roce života následkem jak celoživotní expozice UV záření, tak i v důsledku samotného procesu stárnutí. Projevy jsou více vyjádřené u těch jedinců, kteří mají menší množství melaninu, tudíž protektivní funkce proti UV záření je u nich menší.

Skleroterapie je zlatým standardem léčby pavoučkových cév a nyní je užívána také v eliminaci prominujících cév na rukou. Na ruce je procedura prováděna standardním způsobem a velmi tenkou jehlou. V průměru jsou nutné 1–3 aplikace, vždy s odstupem 4–6 týdnů. Po každé aplikaci je na 24 hod. přiložena bandáž. Bylo pozorováno, že vzhled ruky se výrazně zlepší. Efekt bývá obvykle trvalý. Studie navíc prokázaly, že skleroterapie je efektivnější a levnější než užití laseru.

Je však třeba poznamenat, že ne všichni jsou vhodnými kandidáty ke skleroterapii na rukou. Vyloučit je třeba pacienty, kteří podstoupily mastektomii nebo exenteraci axilly, prodělali flebitidy na horní končetině nebo mají nějaké abnormality lymfatického a cévního systému na horních končetinách. Komplikace zahrnují otok, hematomy, změny v barvě kůže a vzácně může dojít k vytvoření nekrózy.

Závěrem Dr. Lupová hodnotí metodu skleroterapie na rukou jako velmi úspěšnou. Upozorňuje i na některé nově zaváděné metody, jako jsou dermální výplně rukou, a dále na zavedené metody, jako je užití laseru a dalších metod fototerapie v korekci barevných změn kůže. Tyto metody mohou skleroterapii doplnit a tím se dosáhne maximálního efektu. V prevenci projevů stárnutí rukou Dr. Lupová doporučuje denní užívání ochranných krémů s faktorem 15 nebo vyšších a topické retinoidy.

(jos)


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí