Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Sympozium o endovaskulárním ošetření křečových žil v Barceloně

27.–28. 11. 2008 se sjeli do Barcelony špičkoví evropští specialisté v oboru endovaskulární terapie křečových žil. Měl jsem možnost se této odborné akce zúčastnit. Krásná Barcelona nás přivítala chladným a nevlídným počasím a o to jednodušší bylo sedět na přednáškách.

První den sympozia se konala praktická ukázka laserové operace křečových žil punkční technikou zavedení optického vlákna a jeho kontrola ultrazvukem s následnou flebektomií. Celá operace probíhala ve svodné anestezii. Kromě použité anestezie jsme nezaznamenali žádný rozdíl proti naší praxi. Operace probíhaly simultánně na 4 sálech Univerzitní nemocnice Sagrat Cor. Chirurgové měli k dispozici čtyři pulzní lasery o vlnové délce 980 mikrometrů.

Druhý den proběhla teoretická část setkání. Předmětem sdělení byla tři témata – laserové, radiofrekvenční a sklerotizační ošetření křečových žil. Výsledky všech metod jsou podle řady studií i prezentované metaanalýzy srovnatelné. Nejlepší jednoroční výsledky z hlediska účinnosti vykazuje endovaskulární laser s 98% úspěšností. Dále následuje radiofrekvenční ablace (90 %) a jen o něco hůř vychází skleroterapie pod ultrazvukem (86 %).

Ošetření křečových žil laserem směřuje k přístrojům s vyšší vlnovou délkou – 1 320 a 1 500 mikrometrů (P. Correia). Důvodů je několik. U laserů o vlnové délce kolem 980 µm se energie vstřebává převážně červeným krevním barvivem hemoglobinem. Vyšší frekvencí dochází k lepšímu vstřebávání energie vodou. V konečném důsledku stačí u vyšších vlnových délek osmkrát nižší energie k ošetření poškozené žíly. Proč je výhodnější použít nižší energii? Důvod je jednoduchý. Menší energie znamená nižší nebezpečí poškození okolních tkání. K denaturaci cévní stěny stačí teplota 60 °C. U laserů využívajících vlnovou délku 980 mikrometrů je běžná pracovní teplota 130 °C. Využívá se „vaření krve“, odborně „steam bubbles“, a toto teplo se přenáší na cévní stěnu. U druhého jmenovaného způsobu ošetření je energie absorbována převážně přímo cévní stěnou.

Dalším diskutovaným tématem byly centralizované katétry, respektive optická vlákna. Jako jedna z nejčastějších příčin selhání laserového ošetření je uváděno asymetrické ošetření. V praxi to znamená, že žíla má ve svém průběhu různé záhyby, výdutě a je jinak široká. Optické vlákno tudíž ošetří žílu nerovnoměrně. Byla prezentována optická vlákna, u jejichž pracovního konce jsou umístěna vodicí zařízení, která udržují konec vlákna uprostřed žíly. Je otázkou, zda tato drahá zařízení mají smysl.

Na konferenci se k mému velkému překvapení neobjevila žádná poznámka k důležitosti „tumescence“, jinými slovy napuštění okolí ošetřované žíly roztokem. Po tomto úkonu dojde k smrštění cévy a je mnohem efektivněji ošetřená než bez infiltrace. Tumescence také výrazně chrání okolní struktury proti poškození laserovou energií.

Endovaskulární radiofrekvenční a laserová terapie křečových žil je dnes považována za jednu z nejefektivnějších, jednoduchých a kosmeticky nejlepších ošeření křečových žil.

MUDr. Karel Novotný


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí