Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Terapeutický význam PTA pánevních žil

Obstrukce průtoku ve venae iliacae hraje důležitou roli v projevech symptomatické chronické žilní insuficience. Perkutánní aplikace stentu do ilické vény je bezpečnou a účinnou metodou úpravy obstrukce pánevních žil. Přitom nikterak nebrání pozdější by-passové nebo refluxní operaci.

Anatomická obstrukce žil v pánvi je často přehlédnuta, což je dáno obtížnou diagnostikou. Ta se opírá zejména o klinické symptomy a zobrazovací metody, jako jsou transfemorální flebografie a zejména intravenózní ultrasonografie (IVUS). Protože je v. iliaca jediným výtokovým traktem pro celou dolní končetinu, její chronická obstrukce má výraznější klinické projevy než při postiženích nižších etáží. Příznaky femoropopliteální obstrukce jsou totiž více mírněny kolaterálami.

Nejvíce je zpomalením průtoku zesílena bolest, což výrazně snižuje kvalitu života nemocného. Symptomy se dále zhoršují, pokud dochází k obstrukci i refluxu najednou.

Hlavní překážkou v indikaci stentu je absence spolehlivého testu ke stanovení hemodynamicky závažné obstrukce pánevních žil. Je třeba se zaměřit zejména na pacienty s hlubokou žilní trombózou v anamnéze, s diskrepancí klinických příznaků (obzvláště bolesti) a detekované patologie a pacienty nereagující na konzervativní léčbu.

Ačkoli pozitivní invazivní i neinvazivní vyšetření by měla podpořit další diagnostiku, jejich negativita by neměla další péči vyloučit. Ke správné diagnostice a indikaci léčby je nezbytné invazivní morfologické vyšetření, jako je IVUS. Jedná se o zlatý standard, který by měl být použit u všech symptomatických pacientů s podezřením na omezení venózního průtoku.

Obstrukce větší než 50 % byla s potěšitelnými klinickými výsledky vybrána k aplikaci stentu. Došlo zejména ke zmírnění bolesti a dále ke zlepšení otoků a k podpoře léčby bércových vředů. Tím se výrazně zlepšila kvalita života pacientů.

Díky nízké morbiditě, prakticky nulové mortalitě a nízkému podílu restenózy ve stentu je endovenózní aplikace stentu metodou volby při chronické venózní obstrukci.

(zep)

Zdroj: Peter Neglen, Chronic Venous Obstruction: Diagnostic Considerations and Therapeutic Role of Percutaneous Iliac Stenting, Vascular 2007; 15 (5): 273–280.


 

Dále čtěte

Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 
Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Kompresní a chirurgická léčba bércových vředů

Objevuje se stále více vědeckých studií, které se zabývají otázkou, zda je nutné bércové vředy řešit chirurgicky namísto konzervativní léčby kompresí.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí