Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Zvýšení pohlavních steroidních hormonů ve varikózních žilách u mužů

Vysoké sérové hladiny estradiolu jsou spojovány s klinickými projevy křečových žil u žen, ale vztah mezi sérovými pohlavními hormony a křečovými žilami u mužů je zatím nejasný. Tuto mezeru v poznání se pokusili zaplnit němečtí vědci, kteří svůj výzkum publikovali v odborném medicínském periodiku Journal of Vascular Surgery.

Křečové žíly a muži

Do studie německých vědců z univerzity v Lipsku bylo vzato celkem 40 mužů. Dvacet z nich mělo diagnostikované křečové žíly v oblasti dolních končetin, především na vena saphena magna, a zbylých dvacet sloužilo jako zdravé kontroly. Všem mužům byla odebrána krev jak z loketní žíly, tak i ze sapheny magny (z té byl u šesti mužů z každé skupiny navíc odebrán i vzorek tkáně). Varikozita vén pak byla potvrzena pomocí dopplerovské ultrasonografie. V séru pak byly hodnoceny hladiny testosteronu, androstendionu a estradiolu a ve vzorcích tkáně byla pomocí kvantitativní PCR stanovena i míra exprese pohlavních steroidních hormonů, enzymů metabolizmu a jejich receptorů. Výsledky vědce překvapily.

v

Zvýšení jen v křečových žilách?

Všichni muži, kteří trpěli křečovými žilami, měli ve vzorcích odebraných ze sapheny magny signifikantně vyšší průměrné hodnoty testosteronu (44,9 nmol/l, rozsah 8,8–225,1) a estradiolu (242,2 pmol/l, rozsah 79–941) než ve vzorcích z loketní žíly. Tam se totiž průměrné hodnoty pohybovaly téměř na jedné třetině hodnot u krve ze sapheny (u testosteronu to bylo 15,5 nmol/l při rozsahu 8,4–23,3; hladina estradiolu pak byla průměrně 93,2 pmol/l s rozsahem 31–147).

U zdravých mužů byla u estradiolu podobná situace – vyšší hladiny byly zachyceny v krvi odebrané ze sapheny magny. Kvantitativní PCR pak prokázala snížení exprese mRNA 5-alfa-reduktázy typu 1, 5-alfa-reduktázy typu 2, 17,20-lyázy, 17beta-hydroxysteroiddehydrogenázy (17beta-HSD), aromatázy a 3beta-HSD 2. typu a nakonec snížení exprese počtu androgenních a estrogenových receptorů ve vzorcích získaných z varikózních žil oproti vzorkům od zdravých pacientů.

Mají souvislost?

Jak studie prokázala, u mužů trpících křečovými žilami jsou zvýšené hladiny jak estradiolu, tak i testosteronu v krvi z křečových žil oproti krvi odebrané z horní končetiny. Enzymy a hormonální receptory, které jsou zapojeny do metabolismu steroidů, pak mají sníženou aktivitu, pravděpodobně vlivem regulace pomocí negativní zpětné vazby. To by mohlo svědčit pro souvislost mezi zvýšenými hladinami pohlavních hormonů a vznikem křečových žil u mužů.

(kam)

Zdroj: Kendler M. et al.: Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men., J Vasc Surg. 2009 Dec 31. Publikováno on-line před tiskem.


 

Dále čtěte

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Srovnání povrchového tlaku a tuhosti elastických punčoch

Kompresní terapie je jedním ze základních postupů při léčbě poruch žil a lymfatických cév. Proto nikdo nepochybuje o důležitosti měření elastických vlastností používaných materiálů.

čti více
 
Kompresní léčba žilních bércových vředů

Kompresní léčba žilních bércových vředů

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

čti více
 
Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Léčba varixů a otoků dolních končetin v těhotenství

Těhotenství je jedním z hlavních faktorů podílejících se na rozvoji křečových žil, žilní insuficience a otoků dolních končetin. K nejčastějším příznakům varixů a otoků patří bolest, noční křeče, necitlivost, brnění a pocit těžkých bolavých nohou.

čti více
 

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochové zboží Avicenum.

Řada výrobků Avicenum

KALENDÁŘ AKCÍ


Archiv akcí