Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

MUDr. Martin Weis

 

Motto:
Mým cílem je od počátku
informovat pacienta o jeho zdravotním stavu
a motivovat jej k aktivní spolupráci na léčbě.

 

Vzdělání

2005 - specializační atestace v oboru angiologie
2004 - stáž duplexní ultrasonografie v oboru angiologie - III. interní klinika VFN, IKEM
1994, 2003 - stáž abdominální ultrasonografie II. interní klinika FTN (licence 2003)
1993 - atestace 2. stupně z vnitřního lékařství
1989 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
1985 - absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

 

Zaměstnání

1985-1987 odborný asistent ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

1987-2001 I. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice ve funkci lékaře na oddělení akutní medicíny, od 2002 pohotovostní lékař akutního příjmového oddělení a lůžkového oddělení.

1995-1996 privátní ambulance ALCA centrum zdraví v Praze 8 ve vedoucí funkci Oddělení vnitřních nemocí a sonodiagnostiky trávicího, cévního a endokrinního systému.

od 2001 spolupráce s Centrem klinické imunolologie (MUDr. Martin Nouza, CSc.), kam dochází pacienti s chronickým únavovým syndromem, chronickými infekcemi, s poruchou imunitního systému, neplodností, alergickými onemocněními a průduškovým astmatem

od 2004 privátní ambulance v Praze 6 se zaměřením na diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí a na prevenci civilizačních chorob a jejich časté komplikace, specializace na onemocnění cév-tepen a žil (angiologie).

od 2005 spolupracovník v angiologické poradně I. interní kliniky FN Motol.

 

Členství v odborných společnostech

Česká gastroenterologická společnost
Česká angiologická společnost
Česká lékařská společnost JEP

 

Lékařská praxe

Pro diagnostiku je k dispozici specializované laboratorní vyšetření a sonografický přístroj vybavený moderní technologií, umožňující používat sonografické vyšetřovací metody v diferenciální diagnostice onemocnění cévního systému, trávicího traktu, štítné žlázy a prsou. Duplexní ultrazvuk žil a tepen umožňuje detailní vyšetření končetin, břicha, krku se zaměřením na prevenci rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů (pacienti s anamnézou časného úmrtí rodičů na kardiovaskulární chorobu nebo trombembolickou nemoc), dále se zaměřením na rizikové pacienty s klinickými projevy aterosklerózy tepen (např. pacienti po TIA a/nebo po CMP, pacienti s diabetes mellitus a ICHDK apod.).

Zvláštní skupinou je chronická žilní insuficience dolních končetin (varixy DK) – vyšetření před operací, včetně echomappingu-zakreslení průběhu perforátorů (hlubokých spojek) a cévních malformací, vyšetření po operacích žilního a tepenného systému), dále vyšetření na rizikový trombofilní stav s rizikem vzniku trombózy cévního systému.

Cílem lékařské péče je od počátku informovat pacienta o jeho zdravotním stavu a motivovat jej k aktivní spolupráci na léčbě. Léčba vnitřních nemocí je často zdlouhavá a náročná. Zaměřuje se především na změnu ustálených režimových návyků pacienta a na pomocnou farmakoterapii. Vše v rámci úzké spolupráce s řadou předních klinických pracovišť v Praze.

PORADNA LÉKAŘE

Dotaz: Dobry den. Jsem po operaci EVLT , dva dny po výkonu jsem dostala povrchový zanet zil . Nyni 27 dnu ...
Odpověď lékaře: Dobrý den, zánětlivá reakce po ošetení žil se vys ...

Vstup
do poradny
 
inzerce
 

DATABÁZE ODBORNÍKŮ

Vyhledej
nejbližšího
odborníka
 

SOUTĚŽ

V tuto chvíli neprobíhá žádná soutěž.

Soutěžit
 

GYMNASTIKA
PRO ZDRAVÉ NOHY

Zobrazit
vhodné
cviky