Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Vyhledávání

 
 

MUDr. Martin Weis

 

Motto:
Mým cílem je od počátku
informovat pacienta o jeho zdravotním stavu
a motivovat jej k aktivní spolupráci na léčbě.

 

Vzdělání

2005 - specializační atestace v oboru angiologie
2004 - stáž duplexní ultrasonografie v oboru angiologie - III. interní klinika VFN, IKEM
1994, 2003 - stáž abdominální ultrasonografie II. interní klinika FTN (licence 2003)
1993 - atestace 2. stupně z vnitřního lékařství
1989 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
1985 - absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

 

Zaměstnání

1985-1987 odborný asistent ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

1987-2001 I. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice ve funkci lékaře na oddělení akutní medicíny, od 2002 pohotovostní lékař akutního příjmového oddělení a lůžkového oddělení.

1995-1996 privátní ambulance ALCA centrum zdraví v Praze 8 ve vedoucí funkci Oddělení vnitřních nemocí a sonodiagnostiky trávicího, cévního a endokrinního systému.

od 2001 spolupráce s Centrem klinické imunolologie (MUDr. Martin Nouza, CSc.), kam dochází pacienti s chronickým únavovým syndromem, chronickými infekcemi, s poruchou imunitního systému, neplodností, alergickými onemocněními a průduškovým astmatem

od 2004 privátní ambulance v Praze 6 se zaměřením na diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí a na prevenci civilizačních chorob a jejich časté komplikace, specializace na onemocnění cév-tepen a žil (angiologie).

od 2005 spolupracovník v angiologické poradně I. interní kliniky FN Motol.

 

Členství v odborných společnostech

Česká gastroenterologická společnost
Česká angiologická společnost
Česká lékařská společnost JEP

 

Lékařská praxe

Pro diagnostiku je k dispozici specializované laboratorní vyšetření a sonografický přístroj vybavený moderní technologií, umožňující používat sonografické vyšetřovací metody v diferenciální diagnostice onemocnění cévního systému, trávicího traktu, štítné žlázy a prsou. Duplexní ultrazvuk žil a tepen umožňuje detailní vyšetření končetin, břicha, krku se zaměřením na prevenci rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů (pacienti s anamnézou časného úmrtí rodičů na kardiovaskulární chorobu nebo trombembolickou nemoc), dále se zaměřením na rizikové pacienty s klinickými projevy aterosklerózy tepen (např. pacienti po TIA a/nebo po CMP, pacienti s diabetes mellitus a ICHDK apod.).

Zvláštní skupinou je chronická žilní insuficience dolních končetin (varixy DK) – vyšetření před operací, včetně echomappingu-zakreslení průběhu perforátorů (hlubokých spojek) a cévních malformací, vyšetření po operacích žilního a tepenného systému), dále vyšetření na rizikový trombofilní stav s rizikem vzniku trombózy cévního systému.

Cílem lékařské péče je od počátku informovat pacienta o jeho zdravotním stavu a motivovat jej k aktivní spolupráci na léčbě. Léčba vnitřních nemocí je často zdlouhavá a náročná. Zaměřuje se především na změnu ustálených režimových návyků pacienta a na pomocnou farmakoterapii. Vše v rámci úzké spolupráce s řadou předních klinických pracovišť v Praze.

Pro krásné nohy

PORADNA LÉKAŘE

Dotaz: Dobry den. Jsem po operaci EVLT , dva dny po výkonu jsem dostala povrchový zanet zil . Nyni 27 dnu ...
Odpověď lékaře: Dobrý den, zánětlivá reakce po ošetení žil se vys ...

Vstup
do poradny
 

GYMNASTIKA
PRO ZDRAVÉ NOHY

Zobrazit
vhodné
cviky
 

DATABÁZE ODBORNÍKŮ

Vyhledej
nejbližšího
odborníka

SOUTĚŽ

Aries, český výrobce módního punčochového zboží, kompresivních punčoch Avicenum a sportovních podkolenek ROYAL BAY®, Vám přináší novou soutěž o balíčky podpůrných punčochových kalhot.

Soutěžit
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty