Křečové žíly, příčiny, typy, prevence, projevy, léčba křečových žil

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář těchto stránek, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 3. Organizátorem soutěže je MeDitorial s.r.o., Sokolská 31/490, Praha 2, 120 26
 4. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 5. MeDitorial si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 7. Ve sporných případech si MeDitorial vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 8. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví na všechny soutěžní otázky.
 9. Výherci budou náhodně vylosován strojem. Vyrozumění výherců a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.

II. Základní mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v době uvedené pod zadáním na stránkách internetového portálu, na kterém soutěž probíhá.
 2. Úkolem účastníků soutěže je zodpovězení soutěžních otázek. Každá z nich má 3 varianty odpovědí, z nichž je pouze jedna správná. Soutěžící mají možnost najít nápovědu na stránkách internetového portálu na kterém je soutěž uvedena a na který bude ze stránek soutěže odkazováno.
 3. Účastník soutěže odpoví na jednotlivé otázky, vyplní osobní údaje a stiskne tlačítko "odeslat". V případě, že účastník odpoví tímto způsobem na všechny otázky, postupuje do slosování o cenu.
 4. Výherci jednotlivých cen budou vylosováni ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
 5. Výsledek losování výherce podle odstavce 4, resp. jméno, příjmení a město výherce zveřejní MeDitorial s.r.o. na internetových stránkách soutěže.

III. Předání výher

 1. Vylosované výherce kontaktuje MeDitorial prostřednictvím e-mailu.
 2. Cenu výhercům předá MeDitorial s.r.o. po předchozí dohodě s výherci.
 3. Výhry budou výhercům zaslány poštou.
 4. Výherci mladšímu 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 5. Výhra nemůže být proplacena v penězích.

PORADNA LÉKAŘE

Dotaz: Dobry den. Jsem po operaci EVLT , dva dny po výkonu jsem dostala povrchový zanet zil . Nyni 27 dnu ...
Odpověď lékaře: Dobrý den, zánětlivá reakce po ošetení žil se vys ...

Vstup
do poradny
 
inzerce
 

DATABÁZE ODBORNÍKŮ

Vyhledej
nejbližšího
odborníka
 

SOUTĚŽ

V tuto chvíli neprobíhá žádná soutěž.

Soutěžit
 

GYMNASTIKA
PRO ZDRAVÉ NOHY

Zobrazit
vhodné
cviky